Türkçe Ingilizce

Nisan 2018

Sirküler: 113/18 “Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 113/18                                                                                                                                               27.04.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği, 25 Nisan 2018 tarih ve 30402 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğde,  3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanuna göre yaptırılması gereken Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına uygulanacak tarife ve talimatlar belirtilmiştir.

Bu Tebliğ ile, 6/11/2009 tarihli ve 27398 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Hükümleri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülen Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 112/18 “HAVALA Sistemi ile Gerçekleştirilen Kayıt Dışı Nakit Transferleri” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 112/18                                                                                                                                      27.04.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : HAVALA Sistemi ile Gerçekleştirilen Kayıt Dışı Nakit Transferleri Hk.

İlgi    : (a) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 07.03.2018 tarih ve E-00032614751 sayılı yazısı.

(b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.03.2018 tarih ve 5075 sayılı yazısı.

Odamıza gönderilen ilgi (b) yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgi (a) yazısı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararın 3’üncü ve 4’üncü maddesine atıfta bulunularak yolcu beraberi yapılan 25.000 TL ve 10.000 Avro veya eşitini aşan nakit çıkışlarının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar dahilinde yapıldığı, bu hüküm gereği gümrük idarelerine nakit beyan formu ile beyanda bulunulması gerektiği ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 6. maddesinde “bu karar kapsamındaki dövize ilişkin işlemler Merkez Bankası, bankalar ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer kuruluşlar tarafından yapılır.” hükmünün bulunduğu, ayrıca Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 4. maddesinin (e) bendine göre ilgili Bakanlığın yurtdışına döviz transferi yapacak diğer kuruluşları belirlemeye yetkili olduğunun vurgulandığı, yurtdışına döviz transferi ya da dövize ilişkin işlem yapmak üzere herhangi bir kuruluşa yetki verilmediği bildirilmektedir.

İlgi (b) yazının devamında kambiyo mevzuatı çerçevesinde yürütülen incelemeler kapsamında bazı kuruluşların gerçekleştirdikleri 25.000 TL’yi aşan Türk parası ya da 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında Nakit Beyan Formu ile beyanda bulunmadıklarının ya da yurt dışı döviz transferlerinde “HAVALA” sistemini kullandıklarının tespit edildiği, “HAVALA” Sistemi ile yapılan dövize ilişkin işlemlerin bahse konu kararın 4. ve 6. Maddeleri uyarınca mümkün olmadığı, söz konusu aykırılıkların tespiti neticesinde kişilerin ağır para cezalarına muhatap olmalarının muhtemel olduğu belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 111/18 “İstihdam Seferberliği Kapsamında 2018 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşvikleri” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 111/18                                                                                                                                      27.04.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünün 16 Nisan 2018 tarihli e-postası.

İlgi yazı ile Odamıza gönderilen, İstihdam Seferberliği kapsamında 2018 yılında uygulanacak istihdam teşvikleri ile ilgili tanıtım görsellerinin birer örneği  ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: 7 Adet Tanıtım Görseli

Sirküler: 110/18 “ABD’nin Tek Taraflı Uygulamaları” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 110/18                                                                                                                                            27.4.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : ABD’nin Tek Taraflı Uygulamaları Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 03.04.2018 tarih ve E.26566 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Dışişleri Bakanlığının 23 Mart 2018 tarih ve 13635103 sayılı yazısında ABD tarafından tek taraflı olarak yayımlanan 19 Nisan 2016 tarih ve 13726 sayılı Başkanlık Kararnamesinden atıfla ABD Hazine Bakanlığının 26 Şubat 2018 tarihinde Libya, Malta ve İtalya arasında silah ve akaryakıt kaçakçılığıyla karşılaştıkları suçlamasıyla isimleri ilgi yazının ekinde sunulan kişi, kuruluş ve gemilere yaptırım uygulanacağının açıklandığı, alınan karar uyarınca Libya’nın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden faaliyetlerde bulunan tüm kişi ve kuruluşların ABD’deki mal varlıklarının bloke edileceği ve ABD vatandaşlarının listede yer alan kişilerle herhangi bir ticari ilişkide bulunmasının yasaklandığının ifade edildiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgilenen üyelerimiz yaptırım uygulanan kişi, kuruluş ve gemilerin listesini Odamızdan temin edebilirler.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Sirküler: 109/18 “Balıkçı Gemisi Gemiadamı Sınavları” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 109/18                                                                                                                                                          27.4.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu   : Balıkçı Gemisi Gemiadamı Sınavları Hk.

İlgi      : (a) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 20.04.2018 tarih ve 25032954-175.01-E.1138 sayılı yazısı.

(b) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 25.04.2018 tarih ve E.1138 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazı ile; Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 27. Maddesi, Telsiz Operatör Yetkileri ve Sınav Yönetmeliği 27. maddesi ve ilgi (a) Talimat ile Rize, Trabzon, Giresun, Samsun, Sinop, Zonguldak, Şile, Kocaeli, Gemlik, Bandırma, Tekirdağ, Marmaraadası, İstanbul, Çanakkale, Gökçeada, Güllük, Fethiye, İzmir, Antalya, Anamur, Mersin, Karataş ve İskenderun Liman Başkanlıklarında balıkçı gemisinde çalışan gemiadamları için Balıkçı Gemisi Kaptanı ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı sınavları ile birlikte Kısa Mesafe Telsiz Operatörü (KMT) sınavlarının yapılacağı, Yönetmeliklerde belirtilen gerekli şartları yerine getiren sadece balıkçı gemilerinde çalışan ve gerekli deniz hizmet çizelgesini Liman Başkanlıklarına onaylatan gemiadamlarının sınava başvuru yapabilecekleri belirtilerek, Mersin Liman Başkanlığında 11 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan sınava müracaatların 04 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edileceği bildirilmektedir.

Bahse konu sınavlara ilişkin Mersin Liman Başkanlığının Duyurusu ile sınavlara başvuru için kullanılacak dilekçe örneğinin birer örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek.1 Duyuru Metni

Ek.2 Dilekçe Örneği

Sirküler: 108/18  “Denizcilik Sektöründe Kurumsal SOME’lerin Kurulması Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 108/18                                                                                                                                                  26.04.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 12.04.2018 tarih ve E.30303 sayılı, “Denizcilik Sektöründe Kurumsal SOME’lerin Kurulması Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge”yi konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 107/18 “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Duyurusu” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 107/18                                                                                                                                       24.04.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Duyurusu Hk.

İlgi    : (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği

(b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi.

(c) 17.01.2018 tarih ve 19/18 sayılı sirkülerimiz.

(d) 02.03.2018 tarih ve 70/18 sayılı sirkülerimiz.

(e) 29.03.2018 tarih ve 88/18 sayılı sirkülerimiz.

İlgi (a) ve (b) mevzuatlar doğrultusunda, 2018 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Takviminin yayınlandığı ilgi (c) sirkülerimiz gereğince, Odamız tarafından 26 Nisan 2018 Perşembe günü “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri” düzenleneceği ilgi (d) ve (e) sirkülerlerimiz ile duyurulmuştur.

Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Seminerine katılmak isteyen kişilerin (5 yıl önce Gemi Acenteliği Eğitim Seminerine katılanlar/ Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı sahipleri) ekteki dilekçeyi doldurarak en geç 25 Nisan 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı web sitesi (https://atlantis.udhb.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (http://www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, Odamız ilgililerinden de (Genel Sekreter Yrd. Halil DELİBAŞ hdelibas@mdto.org, MDTO Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru – Gemi Acent.Eğitim Koordinatörü Eda KARA edakara@mdto.org) yardım alınabilecektir.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Dilekçe Örneği

Sirküler: 106/18 “IFEX Philippines Uluslararası Gıda Fuarı” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 106/18                                                                                                                                          24.04.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 19.04.2018 tarih ve 6277 sayılı, “IFEX Philippines Uluslararası Gıda Fuarı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 24 NİSAN

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x