Türkçe Ingilizce

Mayıs 2018

Sirküler: 139/18 “Gürcistan’da ADR Uygulaması” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 139/18                                                                                                                                      30.05.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 25.05.2018 tarih ve 7991 sayılı, “Gürcistan’da ADR Uygulaması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 138/18 “Gemiadamı Cüzdanları Düzenlenmesi/Yenilenmesiyle İlgili Yeni Düzenlemeler” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 138/18                                                                                                                                     29.05.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 18.05.2018 tarih ve E.33407 sayılı, “Gemiadamı Cüzdanları Düzenlenmesi/Yenilenmesiyle İlgili Yeni Düzenlemeler”i konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 137/18 “Mısır Üretici Kayıt Sistemi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 137/18                                                                                                                                  29.05.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.05.2018 tarih ve 7676 sayılı, “Mısır Üretici Kayıt Sistemi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 136/18 “ABD Tarafından İran’a Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 136/18                                                                                                                                29.05.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : ABD Tarafından İran’a Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.05.2018 tarih ve 7723 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; ABD’nin İran’a yönelik olarak 2016 yılında kaldırdığı ekonomik yaptırımlara geri döneceği, yaptırımlara tabi tutulacak iş ilişkilerinin sonlandırılması için 180 günlük ve 90 günlük iki ayrı geçiş süresinin öngörüldüğü, söz konusu 180 günlük sürenin petrol ve doğal gaz ürünleri, 90 günlük sürenin ise finans ve bankacılık konuları ile altın ve diğer metaller bakımından uygulanacağı belirtilerek, ABD’nin İranlı dokuz gerçek ve tüzel kişiyi yaptırım uygulanacak kişiler listesine dahil ettiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili bilgi notu, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan Basın Açıklaması ile ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan Sıkça Sorulan Sorular ilgi yazı ekinde sunulmuş olup, konuyla ilgilenen üyelerimiz Odamızdan temin edebilirler.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 29 MAYIS

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 28 MAYIS

Sirküler: 135/18 “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması 3. Yıl Başvuruları” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 135/18                                                                                                                                     25.05.2018

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması 3. Yıl Başvuruları Hk.

İlgi     : Türkiye İhracatçılar Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 2018/1118-02276 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırmasının 3.’sü için başvuru sürecinin Mayıs ayı itibarı ile başladığı, başvuruların www.tim.org.tr/tr/500.html adresinden 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ücretsiz olarak yapılabileceği bildirilmektedir.

Söz konusu araştırma ile ilgili detaylı bilgiler, ekte sunulan ilgi yazıda mevcuttur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: ilgi Yazı

Sirküler: 134/18 “DBA Belgesi Kontrol Ücretleri” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 134/18                                                                                                                                                     25.05.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİDİR

Konu: DBA Belgesi Kontrol Ücretleri Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 03.05.2018 tarih ve E.31401 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesin (SOLAS)’nin VI’ncı  Bölümünün A Kısmının 2’inci Kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği, SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulamasının 27.03.2017 tarihli Bakan Oluru ile yenilenen “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge ile gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu Yönergenin 13. Maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen DBA Belgesi kontrol ücretleri ilgili olarak söz konusu Genelge ile belirlenen 2017 yılı tavan ücreti (60 TL), 2017 yılı TÜFE oranında (%11,14) yapılan artış ile 66,68 TL olduğu, 2018 yılı tavan ücretinin de tavan ücretinin %5’i olan 3.33 TL olarak hesaplandığı bildirilmektedir. DBA Yöntem-2 Kontrol Ücreti Ödemesi Tablosunun bir örneği ekte sunulmuştur.

Yazıda ayrıca, DBA Yetki Belgesi olmayan firmalara ait konteynerlerin kıyı tesislerine geldiğinde tartım işlemi yapmadan gemiye yüklenmemesi hususunda kıyı tesislerince gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, Liman Başkanlıklarınca yapılan denetimlerde ihlal tespit edilmesi halinde ilgili Yönergenin 28. Maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Kontrol Ücreti Ödemesi Tablosu

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 24 MAYIS

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x