Türkçe Ingilizce

Haziran 2018

Sirküler: 144/18 “Belarus Dnieper Nehri Liman İnşa Projesi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 144/18                                                                                                                                                   04.06.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

Konu : Belarus Dnieper Nehri Liman İnşa Projesi Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve E.42153 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Belarus Büyükelçiliği ile T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına yapılan ziyaretleri esnasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, Dnieper Nehri üzerinde bir liman inşa projesinin bulunduğu, liman inşa projesine ilgi duyan Türk firmalarının katılımından memnuniyet duyulacağı ve bu konuda işbirliğine açık olduklarının ifade edildiği belirtilerek, projeye ilgi duyan firmalardan birer adet irtibat kişisi bilgileri ile varsa talep edilen ilave bilgilerin iletilmesi istenilmektedir.

Söz konusu liman inşa projesi ile ilgili bilgiler ekte sunulmuş olup, konuyla ilgilenen üyelerimizin  firma temsilci bilgileri ile varsa talep ettikleri ilave bilgileri, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere, 08 Haziran 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) göndermelerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Proje Bilgileri

Sirküler: 143/18 “İran’a Yönelik Olarak ABD Tarafından Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 143/18                                                                                                                                                   01.06.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : İran’a Yönelik Olarak ABD Tarafından Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 29.05.2018 tarih ve 8156 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; ABD’nin İran politikası doğrultusunda 14 Mayıs 2018 tarihinde ABD Dış İşleri ve Hazine Bakanlıkları tarafından kordiplomatiğe verilen brifing hakkında özet bilgi verilmekte, ayrıca  ABD tarafından İran’a yeniden uygulanacak yaptırımlar ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi tarafından 15 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan basın açıklamasıyla bazı gerçek ve tüzel kişilere karşı yaptırım uygulanması kararı alındığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla;  ABD yaptırımları sınır aşar şekilde uygulandığından yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşların dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı sebebiyle bilgi sahibi olunmasında yarar görüldüğü belirtilmektedir.

Konuyla ilgilenen üyelerimizin ilgi yazıyı Odamızdan temin edebileceği hususunu bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 142/18 “Gemi Adamları Sınav Sistemi” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 142/18                                                                                                                                          01.06.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 30.05.2018 tarih ve E.1490 sayılı, “Gemi Adamları Sınav Sistemi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler:141/18 “Balast Suyu Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerin İletilmesi” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 141/18                                                                                                                                        01.06.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

SÜRELİDİR

 

Konu: Balast Suyu Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 03.05.2018 tarih ve E.35278 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; ülkemizin taraf olduğu “2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme”nin uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek üzere hazırlanan Yönetmelik Taslağı ekte sunulmakta olup, uygulama esasları ile ilgili Odamız görüşleri istenilmektedir.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, bahse konu Yönetmelik Taslağının incelenmesini ve olası görüşlerinizin 07 Haziran 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 140/18 “MTSO Tarafından Düzenlenen Afrika Tanıtım Günü” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 140/18                                                                                                                                01.06.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 31.05.2018 tarih ve 4712 sayılı, “Afrika Tanıtım Günü”nü konu alan yazısı ektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 01 HAZİRAN

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x