Türkçe Ingilizce

Ağustos 2018

Sirküler: 211/18 “İran’a Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 211/18                                                                                                                                         31.08.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: İran’a Uygulanan Tek Taraflı Yaptırımlar Hk.

İlgi    : (a) Dışişleri Bakanlığının 30.07.2018 tarih ve 49235715-626.70-2018/14162702 sayılı yazısı.

(b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 16.08.2018 tarih ve 12421 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazı ile Dışişleri Bakanlığından alındığı bilidrilen  ilgi (a) yazıda; ABD Yönetiminin “Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) çekilmesi ve İran’a yaptırım uygulanması kararı çerçevesinde ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Bakanlıklarına tevdi edilen, yaptırım uygulanacak kişi ve kuruluşlara ilişkin listenin daha önceden 22.05.2018 tarih ve 10277076-545.8.02-2018/13880722 sayılı yazı ile iletildiği, bu defa söz konusu karar sonrasında İran’la ekonomi, ticaret ve enerji alanında ilişkileri bulunan ülkeleri ziyaret eden ABD heyeti ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilgi (b) yazıda belirtilen şirket ile iş yapan Türk veya başka ülkeden herhangi bir şirketin muhakkak kara listeye alınacağının iletildiği belirtilerek bu şirketle çalışan ve ilgi (b) yazıda belirtilen Türk şirketlerinin uyarılmasının rica edildiği bildirilmektedir.

İlgi (b) yazıda belirtilen kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgiler Odamızda mevcut olup, konuyla ilgilenen üyelerimiz, talepleri halinde  ilgi (b) yazıyı Odamızdan temin edebileceklerdir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 210/18 “İran’daki Fuarlar” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 210/18                                                                                                                                    31.08.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 29.08.2018 tarih ve 12678 sayılı, “İran’daki Fuarlar”ı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 209/18 “ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 209/18                                                                                                                                             31.08.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektör Meclisleri Müdürlüğünün 16 Ağustos 2018 tarihli, “ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler : 208/18 “ADR Çalışma Grubu Toplantısına Görüş Bildirilmesi” hk.

Sirküler : 208/18                                                                                                                               28.08.2018

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 15.08.2018 Tarih ve 12346 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan İlgi yazıda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, 09.08.2018 tarih ve  61646 saylı yazısına istinaden; ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 itibarıyla, Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişin Sözleşme (COTIF) ve C Eki olan Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Yönetmelik’e (RID) ise 1 Haziran 1985 itibarıyle taraf olduğu ve bu anlaşmalara dair mevzuat çalışmalarının tamamlandığı belirtilmektedir.

Aynı yazıda, ADR anlaşmasının A ve B ekleri ile RID hükümlerinin uyumlaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu tarafından her altı ayda bir düzenlenen RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantıları (WP.15/AC.1) düzenlenmekte olduğu bildirilmektedir.

Buna göre, 17-21 Eylül 2018 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek söz konusu toplantıya sunulmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturacak ve ilgi yazıda belirtilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org)gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki : İlgi Yazı

Sirküler : 207/18 “MIP Fiyat Tarifesi ve Özel Koşulları” hk.

Sirküler : 207(18                                                                                                                                                              28.08.2018

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin, 17 Ağustos 2018 tarih ve  “MIP Fiyat Tarifesi ve Özel Koşulları “nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki : İlgi Yazı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 28 AĞUSTOS

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 27 AĞUSTOS

Sirküler : 206/18 “Sayısal Takograf (ST) Veri Analizi Projesi ” hk.

Sirküler: 206/18                                                                                                       27.08.2018

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 02.08.2018 tarih ve 0512/11772 sayılı, “Sayısal Takograf (ST) Veri Analizi Projesi “ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki : İlgi Yazı

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x