Türkçe Ingilizce

Ağustos 2018

Sirküler: 200/18 “Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Tüm Nüshalarının Dijital Ortama Aktarıldığı” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 200/18                                                                                                                                    08.08.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Tüm Nüshalarının Dijital Ortama Aktarıldığı Hk.

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.07.2018 tarih ve 11687 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilk basımından günümüze kadar yayınlanan tüm nüshalarının “http://www.ticaretsicil.gov.tr” adresinde yayınlandığı, aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile MERSİS entegrasyonunun sağlanarak ilanların elektronik ortamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine intikalini hedefleyen dijital dönüşüm projesi çalışmalarına başlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 199/18 “COSME Programı Çağrısı” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 199/18                                                                                                                            08.08.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.08.2018 tarih ve 11725 sayılı, “COSME Programı Çağrısı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 198/18 “Mersin Limanı Mayıs 2018 Dönemine Ait Yük İstatistik Bilgileri” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 198/18                                                                                                                                      08.08.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Mayıs 2018 dönemine ait olarak hazırlanan;

• Mersin Limanı  Mayıs 2018 ayı yük istatistik bilgileri.

• Mersin Limanı Mayıs 2018 ayı yük istatistiği özet sayfası.

Odamıza bildirdiğiniz elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Sirküler: 197/18 “Anfaş InterFresh Yaş Sebze Meyve Depolama Ambalaj ve Lojistik Fuarı” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 197/18                                                                                                                                  08.08.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Anfaş InterFresh Yaş Sebze Meyve Depolama Ambalaj ve Lojistik Fuarı Hk.

Antalya Expo Center (ANTEXPO) tarafından, 17-20 Ekim 2018 tarihlerinde “Anfaş InterFresh-Yaş Sebze Meyve Depolama Ambalaj ve Lojistik Fuarı” düzenlenecek olup, söz konusu fuarla ilgili detaylı bilgileri içeren broşür ve dökümanlar ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Anfaş InterFresh 2018 Fuarı Tanıtım Dökümanları.

Sirküler: 196/18 “Sayısal Takograf Uygulaması Kapsamında Verilen ST Sürücü Kartları ve Yetki Belgeleri” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 196/18                                                                                                                             08.08.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Sayısal Takograf Uygulaması Kapsamında Verilen ST Sürücü Kartları ve Yetki Belgeleri Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 02.08.2018 tarih ve 11772 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hükümlerince zorunlu hale gelen sayısal takograf (ST) uygulaması kapsamında ST sürücü,şirket, servis ve denetim kartlarının sahiplerine ulaştırılması ile ilgili iş ve işlemlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütüldüğü belirtilerek; 2017/KDGM-4/ST Sayılı Genelgenin 5. hükmü gereğince;

1. ST kartı sahiplerinin ST sürücü kartında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir Kart Verme Otoritesine gönderecekleri, aynı zamanda ST sürücü kartlarında kaydedilen verilerin araç sahipleri tarafından da Kart Verme Otoritesine göndereceği, araç yetki belgesi sahiplerinin sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle birlikte sorumlu olacağı,

2. Yetki Belgesi sahiplerinin, yetki belgesine kaydedilmiş araç ünitelerinde kaydedilen verileri şirket kartı kullanmak suretiyle geriye dönük 365 günlük veriyi içerecek şekilde ve üçer aylık periyotlarla dijital ortamda arşivleyeceği ve bu veriyi ayda bir Kart Verme Otoritesine göndereceği,

Söz konusu uygulamanın yük taşımacılığı yapan sürücü ve şirketlerin yanı sıra yolcu taşımacılığı yapan şirket için de geçerli olacağı bildirilmektedir.

Yukarıda bahsedilen verilerin kaydedileceği internet sitesi ile verilerin nasıl yükleneceğini anlatan kılavuza ilişkin linkler, bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda belirtilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 07 AĞUSTOS

Sirküler: 195/18 “Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Duyurusu” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 195/18                                                                                                                                        07.08.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Duyurusu Hk.

İlgi    : (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği

(b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi.

(c) 17.01.2018 tarih ve 19/18 sayılı sirkülerimiz.

İlgi (a) ve (b) mevzuatlar doğrultusunda, 2018 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Takviminin yayınlandığı ilgi (c) sirkülerimiz gereğince, Odamız tarafından 15-20 Ekim 2018 tarihleri arasında “Gemi Acenteliği Eğitim Semineri düzenlenecektir.

Gemi Acenteliği Eğitim Seminerine katılmak isteyen kişilerin ekteki dilekçeyi doldurarak en geç 12 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün web sitesi (https://atlantis.udhb.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, Odamız ilgilileri Halil DELİBAŞ (Genel Sekreter Yardımcısı, halildelibas@mdto.org) ve Eda KARA’dan (Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru, Gemi Acenteliği Eğitim Koordinatörü, edakara@mdto.org) da yardım alınabilecektir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: Başvuru Dilekçesi Örneği

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x