Türkçe Ingilizce

Ağustos 2018

Sirküler: 194/18 “Gürcistan Küresel Ticaret ve Yatırım Forumu” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 194/18                                                                                                                                 06.08.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 03.08.2018 tarih ve 11915 sayılı, “Gürcistan Küresel Ticaret ve Yatırım Forumu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 193/18 “Türkiye ile Güney Kore Arasında İmzalanan STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 193/18                                                                                                                                               04.08.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.07.2018 tarih ve 11642 sayılı, “Türkiye ile Güney Kore Arasında İmzalanan STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 192/18 “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler İçin 16.Ticaret Fuarı” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 192/18                                                                                                                               02.08.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.08.2018 tarih ve 11762 sayılı, “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler İçin 16.Ticaret Fuarı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 191/18 “20.COMESA (Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazar) Zirvesi” Hk.

 

 

 

Sirküler: 191/18                                                                                                                                     02.08.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.08.2018 tarih ve 11710 sayılı, “20.COMESA (Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazar) Zirvesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 190/18 “İhale İşlemlerinin Elektronik Ortama Taşınmasına İliş.Görüşlerin İletilmesi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 190/18                                                                                                                                   02.08.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : İhale İşlemlerinin Elektronik Ortama Taşınmasına İliş.Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi   : T.C. Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığının 11.07.2018 tarih ve E.2018/18381 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; T.C. Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı tarafından ihalelere katılım aşamasında yeterlilik kriteri olarak isteklilerin sunmaları gereken belgelerin elektronik ortama aktarılması ve yine elektronik ortamdan bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi ile ihale işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik olarak kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü, bu kapsamda kamu ihale mevzuatında değişiklik yapılmasına yönelik Yönetmeliklerin 19.6.2018 tarih ve 30453 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve elektronik ihalenin uygulama alanına önemli yenilikler getirildiği, ilgi yazıda detaylı olarak belirtilen düzenlemelerin e-devlet stratejisinin önemli bir bileşeni olarak işlev görmesi, ihale süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınması sonucunu ortaya çıkartması, bu sayede ihalelere katılım maliyetinin azaltılarak daha etkin, hızlı ve verimli bir ihale sisteminin tesisine yardımcı olmasının amaçlandığı ve 2019 yılında belli tutarın altındaki ihalelerin elektronik ortamda yapılmasının zorunlu hale getirilmesinin öngörüldüğü belirtilerek, konuyla ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ivedilikle bildirilmesi istenilmektedir.

Buna göre, T.C. Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığına gönderilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, ilgi yazıda belirtilen düzenlemelerin incelenmesi ile olası görüş ve önerilerinizin 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 189/18 “06 Ağustos 2018 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Odamızda Yapılacak MIP Tarife Düzenlemesi Toplantısı” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 189/18                                                                                                                                        01.08.2018

 

TOPLANTI DUYURUSU

SAYIN ÜYEMİZ,

MIP’nin yapmış olduğu son tarife düzenlemeleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere  06 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 14:00’de Odamız toplantı salonunda bir toplantı yapılacaktır.

Yapılan tarife değişikliklerinin liman kullanıcılarını ve deniz ticaretimizi bölgemiz ve ülkemiz açısından nasıl etkileyeceğinin değerlendirileceği toplantıya yetkili bir temsilcinizin katılımının sağlanmasını önemle rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Mersin Liman Bülteni

BÜLTEN 01 AĞUSTOS

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x