Türkçe Ingilizce

Ekim 2018

Sirküler: 267/18 “Alkazar Gemisi Açık Artırma İlanı” Hk. 

 

 

 

 

 

Sirküler: 267/18                                                                                                                                 31.10.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Alkazar Gemisi Açık Artırma İlanı Hk.

İlgi     :  T.C. Marmaris 1. İcra Dairesinin 21.10.2018 tarih ve 2015/49 Esas No’lu yazısı.

T.C. Marmaris 1.İcra Dairesinin ilgi yazısı ile gönderilen Alkazar gemisi açık artırma ilanı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Gemi Açık Artırma İlanı

Sirküler: 266/18 “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 266/18                                                                                                                                              31.10.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.10.2018 tarih ve 15585 sayılı, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 265/18 “T.C. Milli Savunma Bakanlığı Onaylı Tedarikçi Faaliyeti Duyurusu” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 265/18                                                                                                                                             31.10.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.10.2018 tarih ve 15991 sayılı, “T.C. Milli Savunma Bakanlığı Onaylı Tedarikçi Faaliyeti Duyurusu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 264/18 “Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)(Seri No:8)” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 264/18                                                                                                                                        30.10.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 8), 27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı, transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Söz konusu Tebliğde, eşyanın denizyolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni verilebilmesi için başvuru koşulları ve istenilen belgeler, başvuru yeri, basitleştirme izninin verilmesi, transit beyanı olarak gümrük idaresine iletilecek bilgiler, hareket gümrük idaresinde yapılacak işlemler, varış gümrük idaresinde yapılacak işlemler, iznin askıya alınması ve iptali, izin sahibinin yükümlülükleri ve sonradan kontrole ilişkin hükümler yer almaktadır.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgili Tebliğ

Mersin Liman Bülteni (26 Ekim 2018)

BÜLTEN 26 EKİM

Sirküler: 263/18 “Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 01.11.2018-01.05.2019 Tarihleri Arasındaki Kış Tarifesi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 263/18                                                                                                                                   26.10.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: 2018-2019 Kış Ayları Tarife Listesi Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 25.10.2018 tarih ve E.2790 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile; bir örneği ekte sunulan  “Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 01.11.2018-01.05.2019 Tarihleri Arasındaki Kış Tarifesi” gönderilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 01.11.2018-01.05.2019 Tarihleri Arasındaki Kış Tarifesi

Sirküler: 262/18 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Olarak Ekli Beyanda Bulunulmasına Dair Karar (Karar Sayısı:231) Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 262/18                                                                                                                                         26.10.2018

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Olarak Ekli Beyanda Bulunulmasına Dair Karar (Karar Sayısı:231), 26 Ekim 2018 tarih ve 30577 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgili Karar

Sirküler: 261/18 “Güncellenen Transit Dolu Konteyner İndirim Skalasına 30.04.2019 Tarihine Kadar Devam Edileceği” Hk.

 

 

 

 

 

Sirküler: 261/18                                                                                                                                             26.10.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 25.10.2018 tarih ve 2465 sayılı, “Güncellenen Transit Dolu Konteyner İndirim Skalasına 30.04.2019 Tarihine Kadar Devam Edileceği”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 260/18 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı İle Notalar’ Hk.

 

 

 

 

 

 

Sirküler: 260/18                                                                                                                                                         26.10.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında 25/10/2018 tarihli ve 236 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 26 Ekim 2018 tarih ve 30577 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı İle Notalar‘ ın yürürlük tarihi, 29 Mart 2018 olarak belirtilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

 

Eki : İlgili Karar

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x