Türkçe Ingilizce

Kasım 2018

Sirküler: 299/18 “Yemen’e Yük Taşıyan Gemilere Yönelik Uyarı” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 299/18                                                                                                                                           30.11.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 19.11.2018 tarih ve E.86048 sayılı, “Yemen’e Yük Taşıyan Gemilere Yönelik Uyarı”yı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 298/18 “Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı ile İlgili Görüşlerin İletilmesi” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 298/18                                                                                                                              30.11.2018

 

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı ile İlgili Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.11.2018 tarih ve 17757 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca hazırlanan “Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı” ile ilgili Odamız görüşlerinin iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, bir örneği ekte sunulan “Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı”nın incelenerek olası görüş ve önerilerinizin 07 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230)

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Kombine Yük Taşımacılığı Yönetmelik Taslağı

Sirküler: 296/18 “Askıya Alma Sistemi Kapsamındaki Ürünlere İlişkin İtirazların İletilmesi” Hk.

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

Sirküler: 296/18                                                                                                                                          27.11.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Askıya Alma Sistemi Kapsamındaki Ürünlere İlişkin İtirazların İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.11.2018 tarih ve 17561 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.11.2018 tarih ve 17561 sayılı yazısı ile; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilerek, AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listede bulunan ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığına en geç 10 Aralık 2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi ve başvuruların işleme konulabilmesi için en geç söz konusu tarihe kadar Ticaret Bakanlığından evrak kayıt numarası almış olması gerektiği bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, başvurulara ilişkin formlara “https://ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi” adresinden ulaşılabileceği, ilgili firmalarca listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, ürünlerin GTP’sinden ziyade tanımlarının incelenip tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması gerektiği, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliğinin 7. Kısım 2. Bölümünün incelenebileceği bildirilmektedir.

 

Söz konusu ürünlere ilişkin liste aşağıda mevcuttur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Ürün Listesi

Sirküler: 297/18 “Arab Health 2019 Fuarına Yönelik Düzenlenecek KOSGEB Destekli İş Gezisi Organizasyonu” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 297/18                                                                                                                                              27.11.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Arab Health 2019 Fuarına Yönelik Düzenlenecek KOSGEB Destekli İş Gezisi Organizasyonu.

İlgi     : Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 22.11.2018 tarih ve 16993 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; 28-31 Ocak 2019 tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek olan “Arab Health 2019 Uluslararası Sağlık Hizmetleri Fuarı ve Kongresi”ne yönelik olarak “KOSGEB Destekli İş Gezisi Organizasyonu” düzenleneceği belirtilerek, söz konusu organizasyona katılmak isteyen firmaların ilgi yazıda belirtilen link üzerinden ulaşılabilen ön başvuru formunu doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 297/18 “Arab Health 2019 Fuarına Yönelik Düzenlenecek KOSGEB Destekli İş Gezisi Organizasyonu” Hk.

 

 

 

 

Sirküler: 297/18                                                                                                                                      27.11.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Arab Health 2019 Fuarına Yönelik Düzenlenecek KOSGEB Destekli İş Gezisi Organizasyonu.

İlgi     : Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 22.11.2018 tarih ve 16993 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; 28-31 Ocak 2019 tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek olan “Arab Health 2019 Uluslararası Sağlık Hizmetleri Fuarı ve Kongresi”ne yönelik olarak “KOSGEB Destekli İş Gezisi Organizasyonu” düzenleneceği belirtilerek, söz konusu organizasyona katılmak isteyen firmaların ilgi yazıda belirtilen link üzerinden ulaşılabilen ön başvuru formunu doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı

Sirküler: 295/18 “Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmeti Veren Kamu ve Özel Kurumlar Tarafından Elde Edilen Hasılattan Alınacak Kamu Payı Hakkında Karar”

 

 

 

 

 

Sirküler: 295/18                                                                                                                                    26.11.2018

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurumu ve özel kuruluşlar tarafından elde edilen hasılattan alınacak kamu payı hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 329), 11 Kasım 2018 tarih ve 30592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu karar gereği, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti vermekte olan kamu kurumu ve özel kuruluşlar tarafından elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak kamu payı %10′ a çıkarılmıştır.

Bu karar yayımlandığı tarihi izleyen aybaşında yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Karar

Mersin Liman Bülteni (26 Kasım 2018)

BÜLTEN 26 KASIM

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x