Türkçe Ingilizce

2019

Sirküler: 272/19, “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği (Karar Sayısı:1426)” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

“Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği (Karar Sayısı:1426)”, 15 Ağustos 2019 tarih ve 30859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile, 8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü” nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği” nin yürürlüğe konulmasına, 20/7/1936 tarihinde imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 ve 479 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 271/19, “Sanmar Denizcilik Mak.ve Tic.A.Ş. Tarafından Mersin-2 Hizmet Sahasında Verilecek Römorkörcülük Hizmetleri” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİDİR

Konu: Sanmar Denizcilik Mak.ve Tic.A.Ş. Tarafından Mersin-2 Hizmet Sahasında Verilecek Römorkörcülük Hizmetleri Hk.

İlgi:  Sanmar Denizcilik Mak. ve Tic.A.Ş.’nin 07.08.2019 tarih ve YKL-CS-19-0026 sayılı yazısı.

Odamıza gönderilen ilgi yazı ile; Ulaştırma Denizcilik ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 7.8.2019 tarih ve E.59953 sayılı yazısına istinaden 08.08.2019 tarihinden itibaren Mersin-2 Hizmet Sahasında(Mesbaş, Ataş,Petrol Ofisi, Savka Platform ve SPM tesisleri) yapılan denetim neticesinde söz konusu hizmet sahası içerisinde “Römorkörcülük Hizmeti” vermek üzere şirketlerinin yetkilendirildiği, şirketlerinin vereceği “Römorkörcülük Hizmetleri” için;

1. Talepnameler, Ordinolar ve diğer tüm işlemler için bir örneği ekte sunulan telefon ve mail adreslerinin kullanılması gerektiği, 

2. Römorkörcülük Hizmetleri için faturaların şirketleri(Sanmar Denizcilik Makina ve Tizc. A.Ş.)  tarafından düzenleneceği, 

3. Verilecek Römorkörcülük Hizmetleri için İdare tarafından 2003 yılında yayınlanıp uygulamaya konulan ve halen güncelliğini koruyan Hizmet Tarifesinin uygulanacağı,

4. Ödemelerin, ekte sunulan banka hesap numarasına 7 takvim günü içerisinde yapılması gerektiği  bildirilmektedir.

Sanmar Denizcilik Makina ve Tic.A.Ş.’nin iletişim ve banka bilgileri Ek-1’de, kullanılacak  Talep ve Taahhütname Örneği Ek-2’de sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 269/19, “Seyir Yardımcıları Kriterleri” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Seyir Yardımcıları Kriterleri Hk.

İlgi    : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığının bila tarih ve E.41291 sayılı  yazısı.

İlgi yazı ile, 25.05.2009 tarih ve 27238 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seyir Yardımcıları Yönetmeliği kapsamında Türk Deniz Yetki Alanlarında kullanılacak olan seyir yardımcıları kriterlerinin IALA standartlarına uygun olarak hazırlandığı ve “https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/seyir_yardimcilari” adresinde yayınlandığı, 18.02.2007 tarih ve 26438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında tesis edilecek olan seyir yardımcılarının belirlenen kriterlere uygun olarak tesis edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Mersin Liman Bülteni (20 Ağustos 2019)

Mersin Liman Bülteni (19 Ağustos 2019)

BÜLTEN 19 AĞUSTOSİndir

Download [64.50 KB]

Mersin Liman Bülteni (16 Ağustos 2019)

BÜLTEN 16 AĞUSTOSİndir

Download [66.00 KB]

Mersin Liman Bülteni (15 Ağustos 2019)

BÜLTEN-15-AĞUSTOSİndir

İndir [65.50 KB]

Sirküler: 268/19, “Mersin-2 Bölgesinde Römorkörcülük Hizmetine Başlama Yetkisinin Sanmar Denizcilik Makine ve Ticaret A.Ş.’ye Verildiği “Hk.

ACİL VE ÖNEMLİDİR

Konu : Mersin-2 Bölgesinde Römorkörcülük Hizmetine Başlama Yetkisinin Verildiği Hk.

İlgi     : (a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının bila tarih ve E.2440 sayılı yazısı.

            (b) 01 Ağustos 2019 tarih ve 260/19 sayılı sirkülerimiz. 

İlgi (b) sirkülerimiz ile; Mersin Limanı’nın kılavuzluk ve römorkörcülük bakımından iki bölgeye ayrıldığı ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) rıhtımlarını kapsayan Mersin Limanı  olarak adlandırılan bölgede kılavuzluk ve römorkörcülük  hizmetlerinin MIP tarafından, Mersin-2 olarak adlandırılan bölgede ise (Mesbaş, Ataş, Petrol Ofisi, Savka Platform ve SPM şamandıraları) kılavuzluk hizmetinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, römorkörcülük hizmetlerinin ise denizcilik İdaresi tarafından yetkilendirilen  “Sanmar Denizcilik Makine ve Ticaret A.Ş.” tarafından verileceği duyurulmuştu. 

09 Ağustos 2019 tarihinde Odamıza gönderilen ilgi (a) yazı ile ise, Mersin-2 olarak adlandırılan hizmet sahasında (Mesbaş, Ataş, Petrol Ofisi, Savka Platform ve SPM şamandıraları) römorkörcülük hizmeti vermek üzere yetkilendirilen Sanmar Denizcilik Makine ve Ticaret A.Ş.’nin 08 Ağustos 2019 tarihinden itibaren hizmete başladığı bildirilmiştir. 

 Bilgilerinize rica ederiz.

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x
Kapat Basın Açıklama MDTO

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde maruz kaldığı hain darbe girişimine karşı birlikte karşı koymuş, devletin ve milletin varlık mücadelesinin içinde yer almış, Türkiye’nin üreticileri, esnafı, çiftçileri, müteşebbisleri ve çalışanlarının temsilcisi olan, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, T.KAMU-SEN, TISK, TOBB, TÜRK-İŞ, TESK ve TZOB’a bağlı kurumların yöneticileri Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Mersin’de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen basın toplantısına Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Talat Dinçer, Mersin Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Sarı, Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, Memur Sen Mersin İl Başkanı Abdulla Çelik, Kamu Sen Mersin İl Başkanı Nihat Aşçı ile TİSK Mersin İl Temsilcisi Alpaslan Yakar katıldı.