Türkçe Ingilizce

2019

Sirküler:437/19, “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020-1)” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,


2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1), 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Söz konusu Tebliğ ile, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari nitelikteki cezalara ilişkin 20 nci maddesinde yer alan para cezalarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) uyarınca 2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak tespit edilen oran gereği, 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları belirtilmiştir.
Bu Tebliğ ile, 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2019/1) yürürlükten kaldırılmıştır.


Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter


Ek: İlgi Tebliğ (1 sayfa)

Sirküler:434/19, “Amme Alacakları İçin Uyg.Gecikme Zammı Oranının Yeniden Bel.İliş.Karar” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ

Konu: Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden
Belirlenmesine İlişkin Karar.


“6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı”, 30.12.2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.


Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

Ek: İlgili Karar (1 sayfa)

Mersin Liman Bulteni (30 Aralik 2019)

ODTÜ DBE’den Personel İlanı

Gemi Adamı Alım İlanı (Makine Enspektörü ve Aşçı)

Araştırma Gemileri için Makine enspektörü Alımı;

Makine Enspektörü için aranan özellikler

Araştırma Gemileri için Aşçı Alımı;

Aşçı için aranan özellikler

Mersin Liman Bulteni (27 Aralik 2019)

BULTEN 27 ARALIKİndir

Sirküler: 432/19, “Türkiye-Türkmenistan İkili İlişkilerine Yönelik Bilgi Talebi” Hk.

SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Türkiye-Türkmenistan İkili İlişkilerine Yönelik Bilgi Talebi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 25.12.2019 tarih ve 12756 sayılı yazısı.

Odamıza gönderilen ilgi yazıda; Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 6. Dönem Toplantısının 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Aşkabat’ta düzenleneceği belirtilerek, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkilerine yönelik görüşlerin iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkilerine yönelik görüş ve önerilerinizin 02 Ocak 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Mersin Liman Bulteni (26 Aralik 2019)

BULTEN 26 ARALIKİndir
Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x