Türkçe Ingilizce

02/08/2019

Sirküler: 261/19, “Kılavuzluk Hizmetlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Yetkilendirilmesi” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİDİR

Konu: Kılavuzluk Hizmetlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Yetkilendirilmesi Hk.

İlgi    : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının bila tarih ve 72232613-145.02-E.2360 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün “Mersin 2” hizmet sahasında kılavuzluk hizmetlerini yerine getirmek üzere resen yetkilendirildiği ve 01.08.019 tarihi itibariyle hizmet vermeye başladığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x