Türkçe Ingilizce

07/08/2019

Sirküler: 267/19, “Denizcilik Koordinasyon Komisyonu 2019 Yılı 1. Toplantısı Gündemi” Hk

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

Konu: Denizcilik Koordinasyon Komisyonu 2019 Yılı 1. Toplantısı Gündemi Hk.

Bilindiği üzere, denizcilik ile ilgili bütün kurum ve kuruluşların yanı sıra Odamızın da üyesi bulunduğu Denizcilik Koordinasyon Komisyonu (DKK), ülkemiz denizciliğinin farklı boyutlarının ele alındığı bir forum olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında yılda iki defa toplanmaktadır. Bu çerçevede, Denizcilik Koordinasyon Kurulunun 2019 yılı 1. Toplantısı, Bakanlığın ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenecek olup, toplantı gündeminde yer almasını faydalı gördüğünüz (Yükleme, Boşaltma, Kılavuzluk, Römorkaj, Yük Teslim Belgesi gibi benzer konularda) gündem maddesi önerilerinizin en geç 23 Ağustos 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (E:Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) bildirmenizi önemle rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 266/19, “Yunanistan Sınırları İçerisinde Hizmet Vermek Amacıyla İnternet Reklamları Kullanan Türk Bayraklı Guletlere Uygulanacak İdari Yaptırım” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 01.08.2019 tarih ve E.638013 sayılı, “Yunanistan Sınırları İçerisinde Hizmet Vermek Amacıyla İnternet Reklamları Kullanan Türk Bayraklı Guletlere Uygulanacak İdari Yaptırım”ı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 264/19, “Mersin Limanı Ocak-Nisan 2019 Dönemi Yük İstatistik Özet Sayfaları” Hk

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Mersin Limanı Ocak-Nisan 2019 Dönemi Yük İstatistik Özet Sayfaları Hk.

Bilindiği üzere, Odamız İstatistik &AR-GE Servisi tarafından hazırlanan Mersin Limanı Yük İstatistik bilgileri, aylık olarak yayınlanmaktadır. 

Mersin Limanı Yük İstatistik Bilgilerinin hazırlanması için İstatistik&AR-GE Servisi tarafından kullanılan bilgisayar programı tarafından 500 kg. üzeri olan yük bilgileri otomatik olarak yukarıya doğru yuvarlanmakta iken, söz konusu programda yapılan revizyon sonucu yük bilgileri Ocak 2019 döneminden itibaren yuvarlanmayacak ve net rakamlar yazılacaktır.

Bu nedenle, daha önceden gönderilen Ocak-Nisan 2019 dönemine ait Özet Sayfa revize edilmiş olup birer örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x