Türkçe Ingilizce

22/08/2019

Sirküler: 278/19, “Fas’lı Fİnetti Firması ile Ticaret Yapan Firmaların Alacaklarını Teminat Altına Alması Gerektiği” Hk.

ÖNEMLİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Fas’lı Fİnetti Firması ile Ticaret Yapan Firmaların Alacaklarını Teminat Altına Alması Gerektiği Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 20.08.2019 tarih ve 8502 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Fas/Kazablanka’da faaliyet gösteren Finetti ünvanlı şirketin zaman zaman ödemelerde temerrüte düştüğü, yakın dönemde ise basında finansal zorluk yaşadığı yönünde haberlerin çıktığının tespit edildiği ve söz konusu firma ile ticaret yapması muhtemel ihracatçılarımızın alacaklarını teminat/garanti altına almak bakımından ihtiyatlı davranmaları gerektiği hususu bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 277/19, “RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Kapsamında Görüşlerin İletilmesi” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

Konu: RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Kapsamında Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 16.08.2019 tarih ve 8433 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile;  ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) 22 Mart 2010 tarihi itibariyle, Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) ve C eki olan Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Yönetmelik’e (RID) ise 1 Haziran 1985 itibariyle taraf olduğu ve bu anlaşmalara dair mevzuat çalışmalarının tamamlandığı, ADR Anlaşmasının A ve B ekleri ile RID hükümlerinin uyumlaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesinin Tehlikeli Malların Taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantıları düzenlenmekte olduğu bildirilerek, 17-27 Eylül 2019 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenecek olan toplantıda görüşülmek üzere ilgi yazıda belirtilen konularda Odamız görüşlerinin iletilmesi istenilmektedir.

Söz konusu toplantıda görüşülecek konular ilgi yazıda mevcut olup, konuyla ilgili resmi dökümanlara “https://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12019.html” adresinden, resmi olmayan dökümanlara da “https://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/inf170919.html”  adresinden ulaşılabilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilecek Odamız görüşlerine referans olmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 3 Eylül 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta:mersindto@mdto.org) iletilmesini rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 274/19, “Wegate Platformunun Yönetimi Proje Teklif Çağrısı” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Wegate Platformunun Yönetimi Proje Teklif Çağrısı Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 05.08.2019 tarih ve 8111 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında “WEgate Platformunun Yönetimi Çağrısı” proje teklif çağrısının yayınlandığı, söz konusu çağrı için son başvuru tarihinin 05 Eylül 2019 olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu çağrı ile ilgili detaylı bilgiler, bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda mevcuttur.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Mersin Liman Bülteni (22 Ağustos 2019)

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x