Türkçe Ingilizce

Eylül 2019

Sirküler: 309/19, “Çekya ile İkili İlişkilere Yönelik Görüşlerin İletilmesi ” Hk.

SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Çekya ile İkili İlişkilere Yönelik Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 13.09.2019 tarih ve 34221550-720-9215 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Türkiye-Çek Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu VII.Dönem Toplantısının 17 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilerek, söz konusu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere ve imzalanması planlanan Protokol metnine derç edilmek üzere Çekya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin iletilmesi istenilmektedir.

Buna göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerinde referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin 23 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks:0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

Sirküler: 308/19, “4.Asya Uluslararası Taşımacılık Lojistik ve İlgili Sanayi Fuarı” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 03.09.2019 tarih ve 21536506-155.99-E.64951 sayılı, “4.Asya Uluslararası Taşımacılık Lojistik ve İlgili Sanayi Fuarı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

Sirküler: 307/19, “ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 23.08.2019 tarih ve 62516309-155.05.01-E.61946 sayılı, “ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

Eki: İlgi Yazıİndir

Sirküler: 306/19, “Hırvatistan İhale Duyurusu” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün bila tarih ve 19587865-724.01.01-E.63371 sayılı, “Hırvatistan İhale Duyurusu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

Eki: İlgi Yazıİndir

Sirküler: 305/19, “Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı Kapsamında Görüş ve Önerilerin İletilmesi Talebi” Hk.

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı Kapsamında Görüş ve Önerilerin İletilmesi Talebi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 16.09.2019 tarih ve 34221550-720-9267 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, Gürcistan Gümrük İdaresi ile Ticaret Bakanlığımız arasında tesis edilen Ortak Gümrük Komitesi’nin ikinci toplantısının 19 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilerek, Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere, konuyla ilgili Odamız görüşlerinin gönderilmesi istenilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, söz konusu toplantı kapsamındaki görüş ve önerilerinizin 23 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

Sirküler: 304/19, “Malezya TSE Belgelerinin Kabulü” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 16.09.2019 tarih ve 34221550-720-9247 sayılı, “Malezya TSE Belgelerinin Kabulü”nü konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter V.

Eki: İlgi Yazıİndir
Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x