Türkçe Ingilizce

Kasım 2019

Sirküler: 385/19, “Almanya ile Tarımsal Ticarette Karşılaşılan Sorun ve Çözüm Önerilerine İlişkin Görüşlerin İletilmesi” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

Konu: Almanya ile Tarımsal Ticarette Karşılaşılan Sorun ve Çözüm Önerilerine İlişkin Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 13.11.2019 tarih ve 34221550-720-11299 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile,  Tarım Yürütme Komitesinin (TYK) 23. Dönem Toplantısının 9 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da düzenleneceği belirtilerek, söz konusu toplantı kapsamında Almanya ile tarımsal ticarette karşılaşılan sorun ve çözüm önerileri ile görüşmelerde gündeme getirilmesinde yarar görülen hususlara ilişkin bilgileri içeren bir bilgi notunun gönderilmesi istenilmektedir.

Yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin hazırlanacak bilgi notuna eklenmek üzere, Almanya ile tarımsal ticarette karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerinin 18 Kasım 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 384/19, “2020 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri Takvimi Duyurusu” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : 2020 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri Takvimi Duyurusu

İlgi     : (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği.
            (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi

İlgi mevzuatlar gereğince, 2020 yılında Odamız tarafından Ek-1’de sunulan Eğitim Takviminde belirtilen tarihlerde Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri ile Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Seminerleri düzenlenecektir.

Ülkemiz çapında tüm bölgelerde düzenlenecek olan Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri Takvimi ise, Ek-2’de sunulmuştur.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı web sitesi (https://atlantis.udhb.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (http://www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, Odamız ilgilileri Halil DELİBAŞ (Genel Sekreter Yrd.-Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu Üyesi, hdelibas@mdto.org) ve Eda ÖKTEM’den de (Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru-Gemi Acenteliği Eğitimi Koordinatörü, edaoktem@mdto.org)  yardım alınabilecektir.

 Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 383/19,”Mersin Facebook İstasyon İmza Töreni ile Girişimcilik ve Yeni Teknolojiler Paneli” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Mersin Facebook İstasyon İmza Töreni ile Girişimcilik ve Yeni Teknolojiler Paneli Hk.

İlgi     : Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 12.11.2019 tarih ve 37165512-13.01-30999 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Facebook ve Habitat Derneği işbirliğinde 18 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 15:30’da Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde “Mersin Facebook İstasyon İmza Töreni” ve “Girişimcilik ve Yeni Teknolojiler Paneli” düzenleneceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 382/19, “Türkiye-Katar İş Forumu” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 07.11.2019 tarih ve 11117 sayılı, “Türkiye-Katar İş Forumu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 381/19, “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yayınlanan Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.11.2019 tarih ve 10926 sayılı, “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yayınlanan Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: ilgi Yazıİndir

Sirküler: 380/19, “Gümrük İşlemi Takip Kartı 2019 Yılı Belge Güncellemeleri” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

Konu: Gümrük İşlemi Takip Kartı 2019 Yılı Belge Güncellemeleri Hk.

İlgi     : 22.10.2019 tarih ve 350 sayılı sirkülerimiz.

İlgi sirkülerimiz ile; Gümrük İdarelerinde Özet Beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip eden Odamız üyesi firma çalışanları adına düzenlenen Gümrük İşlemi Takip Kartlarına ait bilgi güncellemelerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılacağı belirtilerek, Gümrük İşlemi Takip Kartı sahibi üyemiz firma çalışanlarının kartlarının bilgilerinin güncellenmesi için dilekçe, son 1 aylık SGK dökümü ve Adli Sicil Belgelerinin Odamıza iletilmesi istenilmiştir.

 Kayıtlarımızın incelenmesi sonucu, Gümrük İşlemi Takip Kartı sahibi bazı firma ve kişilerin belgelerini halen Odamıza iletmedikleri görülmüştür.

 Bilindiği üzere, üyemiz firma yetkilileri veya çalışanlarınca aktif olarak kullanılan kartlar için güncelleme evrakları Odamıza iletilmediği takdirde, söz konusu kartlar iptal edilmek üzere  T.C. Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Bölge Müdürlüğüne bildirilecek olup, iptal edilecektir.

 Bu nedenle, üyelerimizin mağduriyet yaşamamasını teminen Gümrük İşlemi Takip Kartları güncelleme tarihi 02 Aralık 2019 Pazartesi gününü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Bu tarihten sonra yapılacak güncelleme başvuruları kabul edilmeyecek olup, Odamıza güncelleme evrakları gönderilmeyen kartlar, ayrıca bir ihtara gerek duyulmaksızın, iptal edilmek üzere T.C. Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir.

 Gereğini önemle rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: Güncelleme Dilekçe-Örneğiİndir

Sirküler: 379/19, “2020 Yılı Eğitim Taleplerinin Odamıza İletilmesi” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

Konu: 2020 Yılı Eğitim Taleplerinin Odamıza İletilmesi Hk.

Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemi gereği, Odamız tarafından hazırlanacak 2020 Yılı Üye Eğitim Planı çalışmaları kapsamında, sizlerden gelen görüşlerin dikkate alınmasını teminen, bahsi geçen Planda yer alması istenilen konuların/eğitim önerilerinin Odamıza iletilmesi beklenmektedir. 

Misyonumuz doğrultusunda, gerek sektörel gerekse kişisel gelişime yönelik eğitimler aracılığı ile üyelerimizi artan rekabet koşullarında doğru, hızlı ve güvenilir bilgilerle güçlendirme ve denizcilik sektörünün geliştirilmesi hedefine yönelik olarak hazırlanacak bu planda katkılarınız önem arz etmektedir.

 Bilgilerinizi ve  2020 yılına ait eğitim taleplerinizin “http://mdto.org.tr/talep-formu/” aracılığı ile  22 Kasım 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza iletilmesini önemle rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Sirküler: 378/19, “Mersin Limanı Ağustos 2019 Dönemine Ait Yük İstatistik Bilgileri” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Ağustos 2019 dönemine ait olarak hazırlanan;

• Mersin Limanı  Ağustos 2019 ayı yük istatistik bilgileri.

• Mersin Limanı Ağustos 2019 ayı yük istatistiği özet sayfası.

Odamıza bildirdiğiniz elektronik posta adreslerinize gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x