Türkçe Ingilizce

Ocak 2020

Vali Yardımcısı Yılmaz MDTO’yu Ziyaret EttiMersin Vali Yardımcısı, Liman Mülki İdare Amiri Alp Eren Yılmaz, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu’nu ziyaret etti.

Liman faaliyetleri ve bölgedeki deniz ticaretine ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantının ardından, Mersin Vali Yardımcısı, Liman Mülki İdare Amiri Alp Eren Yılmaz başkanlığında her ay yapılan Liman Koordinasyon Toplantısı Mersin Deniz Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Uluslararası Liman İşletmesi, Gümrük Müşavirleri Derneği ve UND Temsilcileri de hazır bulundu.

Toplantıda, liman kullanıcılarının liman giriş kartları konusunda yaşadıkları sorunlara çözüm üretebilmek için, Giriş Giriş Kartları ve Kart Bürosu Görev Yetki ve Sorumluluk Yönergesi’nde yapılabilecek güncellemeler hakkında görüşüldü.Sirküler: 32/20, “Limanlarda ve Türk Boğazlarında Sağlık Kontrol Önlemleri” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,


ÖNEMLİDİR


İlgi : T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün, 28.01.2020 Tarih 6592911 sayılı yazısı.


İlgi yazıda, Çin halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs ailesinden 2019-nCov virüsünün neden olduğu salgın vakası yaşanmakta olduğu ve konunun Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce yakından takip edildiği bildirilmekte olup, Dünya Sağlık Örgütü’nün konuya ilişkin açıklamalarına ve güncellemelerine www.seyahatsagligi.gov.tr adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.
Bu doğtultuda, söz konusu hastalığın ülkemize olası girişini önlemek amacıyla deniz giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında belirtilen sağlık kontrol önlemlerinin yararlı olacağı değerlendirilmekte olup, ilgi yazı ve sağlık kontrol önlemleri ekte sunulmuştur.


Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

Sirküler: 31/20, “Kabul Edilen Klas Kuruluşları” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,


İlgi : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün, 16.01.2020 tarih ve E.4394 sayılı yazısı


İlgi yazıda, Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca kabul edilen klas kuruluşlarının listesi yürülüğe girdiği, daha sonraki süreçte gerekli durumlarda yeniden düzenlenen listenin güncellendiği bildirilmektedir.
Bu kapsamda, Isthmus Bureau Of Shipping isimli klas kuruluşu, kabul edilen klas kuruluşu olarak yetkilendirilip, ilgili listeye dahil edilmesine ilişkin talebi, Bakanlık Makamının Olur’u ile “Kabul Edilen Klas Kuruluşları” listesine dahil edilmiştir. Bu doğrultuda “Güncellenen Klas Kuruluşları Listesi” ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

Eki : İlgi Yazıİndir

Sirküler: 30/20, “Mısır Üretici Kayıt Sistemi” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,


İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 27.01.2020 Tarih ve 872 Sayılı Yazısı.


İlgi yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a İhracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS)’ne kayıt olma zorunluluğuna dair uygulaması 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, konu hakkındaki çalışmaların bu tarih itibarı ile yapılmaya başlandığı belirtilmektedir.

İlgi yazı eki Ticaret Bakanlığı’nın yazısına istinaden, Ticaret Bakanlığı ve Mısır Büyükelçiliği arasında ÜKS ile ilgili Şubat ayı içerisinde bir toplantı gerçekleştirileceği belirtilerek, konu ile ilgili firma sorunlarının ilgili Bakanlığa iletilmesi talep edilmektedir.

Bu itibarla Mısır’a ihracat yapan firmaların ÜKS ile ilgili karşılaştıkları sorunları ekte bir örneği sunulan tabloya işleyerek, 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 12:00’a kadar Odamıza (Faks: 0.324.3295230 E- mail:mersindto@mdto.org) göndermelerini rica ederiz.


Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

Eki: İlgi Yazıİndir

Sirküler : 29/20, “Suudi Arabistan/BARKOD Sistemi” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 25.01.2020 tarih ve 867 sayılı, “Suudi Arabistan/BARKOD Sistemi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ
Genel Sekreter

Eki: İlgi Yazıİndir

Mersin Liman Bülteni (29 Ocak 2020)

BÜLTEN 29 OCAK İndir
Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x