Sirküler: 192/14                                                                                                       10.06.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2014/27)”, 07 Haziran 2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin amacı; 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek ürün desteklemeleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürüttüğü bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak ürün desteklemeleriyle ilgili hususları kapsar.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 Eki : İlgili Tebliğ ve ekleri (10 Sayfa)