Sirküler: 242/14                                                                                                         25.07.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,24 Temmuz 2014 tarih ve 29070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile,  2/9/1997 tarihli ve 23098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliği’nin “Çalışabilme Koşulları” başlıklı 8 inci maddesinin “Türkiye Cumhuriyeti karasuları ile göller ve nehirlerde profesyonel sualtıadamı olarak, sünger kabuk gibi su ürünleri toplamak maksadıyla dalış yapacaklar ile su ürünleri çiftliklerinde çalışacakların en az balıkadam veya ikinci sınıf dalgıç yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir.” şeklindeki beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti karasuları ile göller ve nehirlerde profesyonel sualtıadamı olarak, sünger, kabuk gibi su ürünleri istihsali yapmak maksadıyla dalış yapacak olanlara, 5 inci maddede yer alan nitelikleri haiz olup 65 yaşını geçmemiş ve 30/6/2014 tarihinden önce İdarece uygun görülen bir dalış eğitimini tamamlamış ve bunu belgelemiş olanların Liman Başkanlıklarına müracaat etmeleri durumunda; üzerinde Liman Başkanlığı/İdare tarafından “Sadece bireysel su ürünleri istihsali amacıyla dalış yapabilir.” ibaresi bulunan aday dalgıç yeterliği belgesi verilir. Bu belge başka amaçla kullanılamaz. Su ürünleri çiftliklerinde çalışacakların ise en az balıkadam veya ikinci sınıf dalgıç yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir.”

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.   

 

 

Eki: İlgi Yönetmelik (1 Sayfa)