ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

Sirküler: 296/18                                                                                                                                          27.11.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Askıya Alma Sistemi Kapsamındaki Ürünlere İlişkin İtirazların İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.11.2018 tarih ve 17561 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 22.11.2018 tarih ve 17561 sayılı yazısı ile; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilerek, AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listede bulunan ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığına en geç 10 Aralık 2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi ve başvuruların işleme konulabilmesi için en geç söz konusu tarihe kadar Ticaret Bakanlığından evrak kayıt numarası almış olması gerektiği bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, başvurulara ilişkin formlara “https://ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi” adresinden ulaşılabileceği, ilgili firmalarca listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, ürünlerin GTP’sinden ziyade tanımlarının incelenip tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması gerektiği, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliğinin 7. Kısım 2. Bölümünün incelenebileceği bildirilmektedir.

 

Söz konusu ürünlere ilişkin liste aşağıda mevcuttur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Ürün Listesi