Avrupa Birliği (AB) tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan Yeşil Mutabakat çerçevesinde hayata geçirilecek politika değişikliklerinin ihracatımız üzerinde yaratacağı risklerin mümkün olduğunca bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar Ticaret Bakanlığı ile ilgili sektörlerin iş birliğinde yürütülüyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından AYM’den etkilenebileceği düşünülen sektörlerin temsilcileri ile geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen toplantıların ardından 5 Haziran günü ulaştırma sektörü temsilcileri ile istişare toplantısı düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur başkanlığında, elektronik ortamda gerçekleştirilen toplantıya MDTO Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yıldız ile Yönetim Danışmanı Ezgi Biçer Uçar katıldı.

Toplantıya AYM Çalışma Grubu üyesi kurumlar ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, İMEAK Deniz Ticaret Odası Demiryolu Taşımacılığı Derneği, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş ve Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği tarafından da katılım sağlandı.

Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur toplantıda, AYM’nin genel kapsamı ve AB’nin ulaştırma, sanayi, enerji, tarım vb. politikaları itibarıyla getirmesi muhtemel kapsamlı değişikliklerin, AB ile ticari ilişkilerimize olası etkilerini ve atılabilecek adımları belirlemek üzere Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve ilgili kamu kurumlarının katılımıyla ihdas edilen Çalışma Grubu’nun bu zamana kadar gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ulaştırma sektörünün önemli oranda emisyon azaltımı öngörülen sektörlerin başında geldiğini belirten Bakan Batur, “Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Stratejisi’nin bu sene içinde kabul edilmesinin öngörüldüğünü,  stratejinin ayrıntıları henüz açıklanmamış olmakla birlikte, karayolu taşımacılığının, demiryolu ve suyolu gibi daha sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım modlarına kaydırılmasına ve “kirleten öder” ilkesi çerçevesinde tüm ulaşım modlarının çevreye zararlı faaliyetlerinin Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve hayata geçirilecek diğer fiyatlandırma mekanizmaları çerçevesinde maliyetlendirilmesine ilişkin tedbirlerin alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Ulaştırma alanında hedeflenen politika değişikliklerinin, halihazırda AB üye ülkelerinin karayolu kotası, transit geçiş ücretleri şeklindeki uygulamalarının karayolu taşımacılığı üzerindeki olumsuz etkileri dikkate alındığında, başta karayolu sektörü olmak üzere lojistik sektörü üzerinde orta/uzun vadede önemli yansımaları olacağının altı çizen Batur, bu doğrultuda ulaştırma sektörünün sürece kendini adapte etmeye dönük çalışmaları vakitlice hayata geçirmesinin ve ülkemiz iyi uygulamalarının, AB ulaştırma sektörünün çatı kuruluşları ile paylaşılması ve tanıtımının yapılmasının önemine işaret etti.

Bakan Gonca Işık Yılmaz Batur, yeşil dönüşüme geçiş sürecinde AB tarafından üye ülkelere mali destek sağlanmasının öngörüldüğünü ve finansman imkanlarından sadece üye ülkelerin faydalanacağını belirterek, değer zincirlerinin önemli bir parçası olan Türk şirketlerinin de söz konusu desteklerden faydalanması kapsamında komisyon nezdinde girişimlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Batur’un konuşmasının ardından, Ticaret Bakanlığı temsilcileri tarafından Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Stratejisi kapsamında hayata geçirilmesi öngörülen karayolu, havayolu ve denizyoluna taşımacılığını etkileyebilecek düzenlemeler ile temiz/yeşil araçların ve alternatif yakıtların kullanımının arttırılmasına ilişkin önlemler hakkında sunum yapıldı.

Daha sonra sektör temsilcilerinin konuya ilişkin görüş ve önerileri alındı.