2019 – 2020 Öğrenim Yılına ait Burs başvurusu.

Odamız Karşılıksız Yükseköğrenim Bursu Yönergesi gereğince Odamız burs başvurularında;

  1. Başvuru yapanın Mersin ili dahilindeki liselerden mezun olması ve /veya müracaat tarihi itibariyle ailesinin Mersin’de ikamet ediyor olması,
  2. Fakülte/Meslek Yüksek Okulu ve bölüm isimleri ile şehir bilgilerinin, forma açık olarak yazılması,
  3. Ev adreslerinin formda eksiksiz olarak yazılması,

gerekmektedir.

Ayrıca;

  1. Denizcilik Fakültesi/MYO dışında kalan bölümlerde önlisans okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.
  2. Yurtdışındaki üniversitelerde okuyan öğencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.
  3. Özel üniversitede okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

2019 – 2020 Burs Başvuruları sona ermiştir.