Odamız Karşılıksız Yükseköğrenim Bursu Yönergesi gereğince Odamız burs başvurularında;

  1. Başvuru yapanın Mersin ili dahilindeki liselerden mezun olması ve /veya müracaat tarihi itibariyle ailesinin Mersin’de ikamet ediyor olması,
  2. Fakülte/Meslek Yüksek Okulu ve bölüm isimleri ile şehir bilgilerinin, forma açık olarak yazılması,
  3. Ev adreslerinin formda eksiksiz olarak yazılması,

gerekmektedir.

Ayrıca;

  1. Denizcilik Fakültesi/MYO dışında kalan bölümlerde önlisans okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.
  2. Yurtdışındaki üniversitelerde okuyan öğencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.
  3. Özel üniversitede okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

 

Odamız burs başvuruları değerlendirme sürecinde olup, yeni başvuru kabul edilememektedir.