Üye Bilgileri Güncelleme Formu
  • 1. İletişim Bilgisi (Faks)

  • 1. İletişim Bilgisi (Telefon)

  • 2. Şirket Ünvanı

  • 3. Şirket Yetkilisi/Ortak Bilgileri

  • 4. Sermaye Değişikliği

  • 5. Amaç/Konu Değişikliği

Değişiklik talebinin kayıt altına alınabilmesi için Şirket Unvanı, Adres ve Yetkili/Ortak değişikliği ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneği pdf veya resim (jpeg,png) olarak sisteme yüklenmelidir.