GEMİ ACENTESİ YETKİ BELGESİ

Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik Md.12 gereğince,

 a) Yetki Belgesi almadan veya belgedeki yazılı koşullara aykırı olarak acentelik yapamazlar.

  b) Kimlik belgesiz sorumlu müdür ve müdür yardımcısı ile gemi acentesi yetkili personeli çalıştıramazlar.

Bu nedenle, gemi acentesi olarak faaliyet gösteren firmaların, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığına başvurarak Gemi Acentesi Yetki Belgesi; firmalarında çalıştıracakları sorumlu müdür/müdür yardımcısı/yetkili personellerine ise Gemi Acentesi Personeli Sorumlu Müdür/Müdür Yardımcısı/Yetkili Personel Kimlik Belgesi almaları zorunludur.

Gemi Acentesi Yetki Belgesini ise, Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartlara haiz firmalar gerekli işlemleri yaparak T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığına başvurarak alabilirler.

 

Gemi Acentesi Yetki Belgesi İşlemlerinde Kullanılan Dokümanlar:

1. Gemi Acentesi Yetki Belgesi İçin Dilekçe Örneği (Dosyayı İndir (1))

2. Gemi Acentesi Şube Yetki Belgesi İçin Dilekçe Örneği (Dosyayı İndir)

3. Adres Değişikliği Yapan Acenteler için Dilekçe Örneği (Dosyayı İndir)

4. Ünvan Değişikliği Yapan Acenteler için Dilekçe Örneği (Dosyayı İndir)

5. Ortaklık Durumunun Değişmesi veya Yönetim Kurulu Üyelerinin Değişmasi Halinde Kullanılacak Dilekçe Örneği (Dosyayı İndir)

6.Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik( (Dosyayı İndir))