GENEL SEKRETER

Adı: Mesut ÖZTÜRK
Telefon: +90 324 327 70 00
E-posta: mesutkpt@mdto.org

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Adı: Ezgi Biçer UÇAR
Telefon: + 90 324 327 70 00/ 117
E-posta: ezgibucar@mdto.org

YÖNETİM KURULU DANIŞMANI

Adı: Elif ÖNCÜ
Telefon: + 90 324 327 70 00 / 118
E-posta: eoncu@mdto.org