ODA KAYIT BEYANNAMESİNE EKLENECEK EVRAKLAR

  1. DİLEKÇE
  2. TESCİL İLANININ YAYINLANDIĞI TİCARET SİCİLİ GAZETESİNİN ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİ (VARSA DEĞİŞİKLİK GAZETELERİ.)
  3. SON BİR AY İÇERİSİNDE ALINMIŞ TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ. (ASIL)
  4. SON BİR AY İÇİNDE ALINMIŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI KAYIT SURETİ (ASIL)
  5. NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ (ASIL)
  6. NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ (E DEVLETTEN ALINAN DA OLABİLİR)
  7. İKAMETGAH İLMUHABERİ VEYA TEZKERESİ (E DEVLETTEN ALINAN DA OLABİLİR)
  8. 2 ADET YENİ ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF
  9. VERGİ LEVHASI VEYA VERGİ KAYDINI GÖSTERİR BELGE. (FOTOKOPİ)