1. Gümrük İşlemi Takip Kartını kimler almalıdır?

Üyemiz firmalarda gümrük takibi yapan personeller, Odamıza ilgili evraklarla başvurarak “Gümrük İşlemi Takip Kartı”nı çıkarttırmalıdırlar. Aksi takdirde hiç bir türlü Gümrük işlemi yapamazlar.

2. Gümrük İşlemi Takip Kartını nasıl alabilirim?

Gümrük İşlemi Takip Kartı almak isteyen, üyemiz firmalarda çalışan personeller,http://mimsanbt.com/denizticaret/sektorelBilgiler.aspx adresinde belirtilen belgelerle Odamıza başvurmalıdırlar.

3. Gümrük İşlemi Takip Kartım çalındı/kayboldu; ne yapmalıyım?

Odamıza aynı belgelerle başvurup, kartınızı yeniden çıkartmanız gerekmektedir.

4. Gümrük İşlemi Takip Kartı sahibi personelim işten ayrıldı; ne yapmalıyım?

İşten ayrılan personelin kartı personelin kartı, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne iletilmek üzere Odamıza iade edilmelidir