GÜMRÜK İŞLEMİ TAKİP KARTI NEDİR?

Üyemiz firmalarda gümrük takibi yapan personeller, Odamıza ilgili evraklarla başvurarak “Gümrük İşlemi Takip Kartı”nı çıkarttırmalıdırlar. Aksi takdirde hiç bir türlü Gümrük işlemi yapamazlar.

Gümrük İşlemi Takip Kartının çalınması veya kaybolması durumunda, kart sahiplerinin aşağıda belirtilen belgeler ve ayrıca gazeteye verilecek kayıp ilanı ile birlikte Odamıza başvurup, yeniden kart çıkarttırması gerekmektedir.

Gümrük İşlemi Takip Kartı sahibi olan şirket personellerinin işten ayrılmaları/çıkarılmaları durumunda, Odamız a hitaben kişinin işten ayrıldığına dair yazılacak olan bir dilekçe ekine eklenecek Gümrük İşlemi Takip Kartı ile başvurulup, Odamıza bu durumun bildirilmesi gerekmektedir.

Gümrük İşlemi Takip Kartı almak isteyen, Gemi Acenteliği Yetki Belgesine sahip üyemiz firmalarda çalışan personeller, aşağıda belirtilen belgelerle Odamıza başvurmalıdırlar.

GÜMRÜK İŞLEMİ TAKİP KARTI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

 1. 2 adet yarım kapak dosya.
 2. 1 adet fotoğraf.
 3. 2 adet T.C. kimlik numarasını da gösteren nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. 2 adet dilekçe, (İşlem Dosyasına Eklenecek Kart Başvuru Dilekçesi -Gümrük Örnek )
 5. 2 adet son 3 aya ait SGK Hizmet Listesi Dökümü (barkodlu çıktılar da kabul edilmektedir)
 6. Kart alacak kişi şirket yetkilisi/ortağı ise ortak olduğunu gösterir Tic.Sicil Gazetesi ve Bağ-kur’lu olduğunu ve borç durumunu gösteren belge.
 7. Adına Gümrük İşlemi Takip Kartı düzenlenmesi talep edilen kişi/kişilere ait imza beyanı
 8. Vekaletname
 9. Kart sahibi kişilerin çalıştıkları acentelerden ayrılmaları halinde Gümrük İşlem Takip Kartını Mersin Deniz Ticaret Odası’na iade edeceğine dair TaahhütnameTaahhütname Örneği
 10. İkametgah İl Muhaberi (Son 1 aya ait) (e-devletten alınan yanı barkodlu çıktılar da kabul edilmektedir)
 11. Adli Sicil Belgesi (Savcılıktan) (e-devletten alınan yanı barkodlu çıktılar da kabul edilmektedir)
 12. Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış son bir aya ait Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 13. Şirket temsilcisine ait imza sirküleri.
 14. Mersin Deniz Ticaret Odasına hitaben firma antetli kağıdına yazılmış, kart alacak personellerin listesini içeren başvuru dilekçesi (Odamıza İbraz Edilecek Dilekçe Örneği)
 15. Gemi Acenteliği Yetki Belgesi Örneği
 16. Yeni İşe Girişlerde SGK İşe Giriş Bildirgesi ile sunulacak Taahhütname Örneği.Sigorta Dökümünün İbrazına İlişkin Taahhütname Örneği

Kart Başvurusunda İstenen Belgeler

ÖNEMLİ

**Dilekçeler mutlaka şirket yetkilisi tarafından imzalanmalı ve şirket kaşesi bulunmalıdır. Örnek dilekçeler ve Taahhütname Odamızda mevcuttur.

**1 Asıl ve 1 Fotokopi olmak üzere iki ayrı dosya hazırlanmakta ve asıl evrakların bulunduğu işlem dosyası Bölge Müdürlüğüne gönderilmektedir. Bu nedenle, asıl evrakların dışında ibraz edilen belgeler kabul edilmemekle birlikte, işlem dosyasına eklenen evraklar firmaya verilememektedir.

**Evraklar tamamlanmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

**Yeni kimliklerde ayrıca Nüfus Kayıt Örneği de istenmektedir

**Vekaletnamede mutlaka gümrüklerde iş takibine ilişkin konular yer almalıdır.

**Son 3 aya ait SGK Hizmet Listesi Dökümü, her ay için ayrı ayrı hazırlanmalı ve e-devletten alınacak yanı barkodlu çıktılar ibraz edilmelidir.

**Bir firma üzerinden birden çok personel için başvuru yapılacaksa, 1 adet işlem dosyası içinde kart başvurusunda bulunan tüm personel için evraklar hazırlanmaktadır. Bu durumda, şirkete ait evraklardan 1’er adet, kişilere ait evraklardan (imza beyanı, ikametgah, adli sicil belgesi, kimlik fotokopisi) her kişi için 1’er adet hazırlanmalıdır.

gerekli dilekçeleri hazırlayarak Odamıza başvurmalıdırlar.

Gümrük İşlemi Takip Kartının kaybolması halinde, Odamıza yukarıda bahsedilen belgelere Kayıp İlanı eklenerek Odamıza başvurulması gerekmektedir.

Kayıp Kart Başvuru Dilekçesi

Gümrük İşlemi Takip Kartı sahibi personelin işten ayrılması halinde, personel adına düzenlenen kartın Odamıza iade edilmesi gerekmektedir. Kart personel tarafından firmaya teslim edilmemişse, iptal dilekçesi ile Odamıza başvurulması gerekmektedir.

Kart İade Dilekçesi

Kart İptal Dilekçesi