Üyemiz firmalarda gümrük takibi yapan personeller, Odamıza ilgili evraklarla başvurarak “Gümrük İşlemi Takip Kartı”nı çıkarttırmalıdırlar. Aksi takdirde hiç bir türlü Gümrük işlemi yapamazlar.

Gümrük İşlemi Takip Kartı almak isteyen, üyemiz firmalarda çalışan personeller, aşağıda  belirtilen belgelerle Odamıza başvurmalıdırlar.

Gümrük İşlemi Takip Kartının çalınması veya kaybolması durumunda, kart sahiplerinin başvuruda istenen belgelerle Odamıza başvurup, yeniden kart çıkarttırması gerekmektedir.

Gümrük İşlemi Takip Kartı sahibi olan şirket personellerinin işten ayrılmaları/çıkarılmaları durumunda, Odamız a hitaben kişinin işten ayrıldığına dair yazılacak olan bir dilekçe ekine eklenecek Gümrük İşlemi Takip Kartı ile başvurulup, Odamıza bu durumun bildirilmesi gerekmektedir.

Gümrük İşlemi Takip Kartı Başvurusunda İstenen Belgeler

Gümrük İşlem Takip Kartı çıkartmak isteyen üyemiz firmalar, aşağıda belirtilen belgeler ve Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü  ne hitaben yazılan, örneği aşağıda yer alan Taahhütname ile birlikte, Odamıza başvuracaklardır.1. 2 adet yarım kapak dosya.

1. adet fotoğraf.

2.adet T.C. kimlik numarasını da gösteren nüfus cüzdanı fotokopisi

3. adet dilekçe, (Firmanın Antetli Kağıdına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne hitaplı ve kart alacak personellerin listesini içeren)

4. adet SSK Müdürlüğü’nden onaylı son 3 aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (1 asıl, 1 fotokopi)  (Son 3 aya ait dekontlar, her ay için ayrı ayrı dekontlar halinde olacak)

5. Kart alacak kişi şirket yetkilisi/ortağı ise ortak olduğunu gösterir Tic.Sicil Gazetesi ve Bağ-kur’lu olduğunu ve borç durumunu gösteren belge,  (1 asıl,1 Fotokopi)

6.İmza sirküleri (1 asıl, 1 fotokopi) (“Gümrük İşlem Takip Kartı alacak olan” kişi/kişilerin noter onaylı imza beyanı olacaktır.)

7. Temsil Yetki Belgesi (İlgilinin çalıştığı kuruluştan verilen ve kişinin gümrüklerde iş takip edebileceğini belirten vekaletname, (1 asıl, 1 fotokopi) (Vekaletnamede mutlaka gümrüklerde iş takibine ilişkin konular yer alacak)

8. Kart sahibi kişilerin çalıştıkları acentelerden ayrılmaları halinde Gümrük İşlem Takip Kartını Mersin Deniz Ticaret Odası’na iade edeceğine dair Taahhütname (1 asıl, 1 fotokopi) (Ek-2 de bir adet örneği bulunmaktadır.)

9. İkametgah İl Muhaberi (1 Asıl, 1 Fotokopi)

10. Adli Sicil Belgesi (Savcılıktan) (1 Asıl 1 Fotokopi)

11. Şirket temsilcilerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı sureti (1 Asıl 1 Fotokopi)

Taahhütnameye ulaşmak için lütfen aşağıdaki dosyayı açınız.

Dosyayı İndir