Üyemiz firmalarda gümrük takibi yapan personeller, Odamıza ilgili evraklarla başvurarak “Gümrük İşlemi Takip Kartı”nı çıkarttırmalıdırlar.

Odamız aracılığıyla Gümrük İşlemi Takip Kartı almak isteyen kişilerin, Gemi Acenteliği Yetki Belgesine sahip bir firmada çalışıyor olmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi firmanın Gemi Acenteliği Yetki Belgesi yoksa; UND, RODER, UTİKAD ve Gümrük Müşavirleri Derneğinden de kart başvurusu yapılabilmektedir.

Gümrük İşlemi Takip Kartı almak isteyen, üyemiz firmalarda çalışan personeller, aşağıda  belirtilen belgelerle Odamıza başvurmalıdırlar.

Gümrük İşlemi Takip Kartının çalınması veya kaybolması durumunda kart sahiplerinin öncelikle kaybolan/çalınan kartlarını iptal etmeleri, ardından  başvuruda istenen belgelerle Odamıza başvurup, yeniden kart çıkartmaları gerekmektedir.

Gümrük İşlemi Takip Kartı sahibi olan şirket personellerinin işten ayrılmaları/çıkarılmaları durumunda, söz konusu kişilerin kullandığı Gümrük İşlemi Takip Kartlarının iade edilmesi, iade edilemiyor ise iptal edilmesi gerekmektedir.