M. Levent DİPÇİN Meclis Başkanı
Filip TAHİNCİ Meclis Başkan Yardımcısı
Ayla HARP Katip Üye
M. Cihat LOKMANOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
Jozef ATAT Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Atahan ÇUKUROVA Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Mişel ŞAŞATİ Yönetim Kurulu Üyesi
Bedii CANATAN Yönetim Kurulu Üyesi
İskender BOTROS Yönetim Kurulu Üyesi
Özcan BARUT Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan HAŞİMOĞLU Meclis Üyesi
Ali AVCI Meclis Üyesi
Celal KARADAVUT Meclis Üyesi
Bekir YILDIZ Meclis Üyesi
Fuat ÖZDEMİR Meclis Üyesi
Ali KÜÇÜK Meclis Üyesi
Nebil TAŞÇI Meclis Üyesi
İbrahim KİTAPÇI Meclis Üyesi
Ertuğ Kemal YILMAZ Meclis Üyesi
Durmuş Ali TURUR Meclis Üyesi