Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Yönetimi, üyeleri ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

MDTO’nun faaliyetlerinin üyeleri tarafından nasıl algılandığını belirlemek, üye sorun ve beklentilerini tespit edebilmek için kısa süre önce tamamlanan Üye Memnuniyet Anketinin sonuçları değerlendirme toplantısında ankete katılan üyelerle paylaşıldı.

Toplantı, MDTO Meclis Başkanı Levent Dipçin, Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sekreteryası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Korer Özbenli, Odanın 30. kuruluş yıldönümünü kutlarken, üyelerin memnuniyetini de klasik anketlerin ötesinde bir çalışma ile değerlendirmek istediklerini söyledi. Özbenli “Yürüttüğümüz saha çalışması ile, bir yandan öz değerlendirmemizi yaparken diğer yandan Odamız üyelerinin sorunları ve beklentilerini tespit etmeyi ve yeni çalışma yılında yürüteceğimiz lobi ve eğitim çalışmalarını bu doğrultuda planlamayı hedefledik” diye konuştu.  

Özbenli konuşmasında, anketin hazırlanması, sahada uygulanması ve raporlanması aşamalarını birebir takip eden TOBB Mersin Akademik Danışmanı, Mersin Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Başkanı Dr. Ebru Arıcıoğlu ve çalışmaya katkısı olan öğretim üyeleri ile ankete katkı sunan MDTO üyelerine teşekkür etti.

Daha sonra söz alan TOBB Mersin Akademik Danışmanı Dr. Ebru Arıcıoğlu anket sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Arıcıoğlu, gerçekleştirilen çalışmada üyelerin MDTO’dan memnuniyet düzeylerini ölçtüklerini bunun yanı sıra üye firmaların faaliyet gösterdikleri sektörlerde karşılaştıkları tehditler ve sorunlar ile muhatap oldukları kurum ve kuruluşlarla ilgili görüşlerini de aldıklarını söyledi.  

MDTO’dan ortalama memnuniyet oranının yüzde 79,16 olarak bulunduğunu açıklayan Arıcıoğlu, araştırmada seçilen örneklem büyüklüğünün istatistiksel anlamda üyelerin eğilimini tespit için yeterli olduğuna dikkat çekti.  Dr. Ebru Arıcıoğlu, bu açıdan MDTO faaliyetlerinin üyeleri tarafından başarılı bulunduğunu ifade etti.

Toplantıda daha sonra üyelerin dile getirdiği diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.