Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), diyalog ve karşılıklı iş birliği ile kentler ve limanlar arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere faaliyet gösteren Akdeniz Liman Kentleri Birliği’ne (Association Internationale des Villes Portuaires -AIVP) Türkiye’den üye olan ilk kurum oldu.

Üyeliği 20 Şubat 2020 tarihi itibariyle onaylanan MDTO, AIVP’te Yönetim Kurulu Üyesi İskender Botros ile Yönetim Danışmanı Ezgi Biçer Uçar tarafından temsil edilecek.  

 

Liman kentleri arasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirmek üzere 30 yılı aşkın süredir Fransa’da çalışmalarını sürdüren Akdeniz Liman Kentleri Birliği’nin bugün 45 ülkeden 187 üyesi bulunuyor.

 

Liman kentlerini etkileyen iklim değişikliği, kruvaziyer piyasası dinamikleri, biyo çeşitliliği koruma gibi ekonomik, çevresel ve sosyal sorunlarla daha iyi mücadele edebilmek için  yeni stratejilerin hayata geçirilmesi konusunda üyelerine destek olmak; uluslararası eksper networkü ile ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlık sunmak; teknik ve bilimsel altyapısı ile çalışma ziyaretleri ve kıyaslama etkinlikleri düzenlemek; UNCTAD, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği sayesinde bu kuruluşlar nezdinde farkındalığı arttırmak gibi faaliyetleri bulunan AIVP, “Dünya Liman Kentleri Ağı” olarak da biliniyor.

 

2018 yılında Kanada’nın Quebec kentinde düzenlenen Dünya Kentleri ve Limanlar Konferansı ile “Gündem 2030”u kabul eden AIVP networkü, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı taahhüt ediyor.

 

Üyeleri arasında, deniz ve nehir taşımacılığı altyapısı ve faaliyeti bulunan çok sayıda yerel yönetimin yanı sıra liman idareleri, meslek örgütleri, üniversiteler ve araştırma enstitüleri de bulunan AIVP Bilbao, Anvers, Cenova gibi kentlerin katılımıyla 1988 yılında kurulmuştu.

 

Hükümet dışı uluslararası örgüt (NGO) statüsünde faaliyetlerini sürdüren Birliğin yönetim kurulu başkanlığı, 2015 yılından beri Brüksel Liman İdaresi Müdür Yardımcı Philippe Mattis tarafından yürütülüyor.

 

MDTO’nun Akdeniz Liman Kentleri Birliği’ne üyeliği, Fransa’nın en önemli ve işlem hacmi en yüksek limanlarından biri olan Le Havre Limanı ile birlikte Fransa’daki belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri geliştirme ve diyalog kanallarının güçlendirilmesi adına gerek Mersin gerekse ülkemiz açısından önemli fırsatlar sunuyor.