1.Kimler DTO ya üye olmalıdır?

Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden 5 inci maddede belirtilen deniz tacirleri ile beşinci fıkra hükmünde belirtilenlerden deniz ticaretiyle uğraşanlar, bulundukları ildeki deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadırlar. Bu kapsamda sayılanlar, deniz ticaret odasına kaydolmakla diğer odalara kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş sayılırlar.

Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden aşağıda belirtilen iştigal konusu ile uğraşan firmalar Deniz Ticaret Odalarına Kayıt Olmak Zorundadırlar.

a) Gemi sahipleri, donatanlar ve donatma iştirakleri,gemi işletenler,
b) Gemi acenteleri,
c) Gemi alım satım, navlun komisyoncuları, forvarderler,
d) Stivedor ve puantaj firmaları,
e) Gemi klas müesseseleri, deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri ile deniz ekspertiz kuruluşları vesürveyörleri,
f) Deniz malzemesi, kumanyacılar ve deniz sanayi malzemesi alım satımı yapan firmalar, gemi akaryakıtikmal ve sağlama işiyle uğraşan firmalar,
g) Marina ve liman işletme firmaları,
h) Balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar,
ı) Yat turizmi, balıkçı gemiciliği, kafes balıkçılığı, denizaltı su hizmetleri, gezinti tekneleri, kruvaziyer turizmi, dip kaynakları ve deniz kumcuları, denizde atık ve çevre temizliği ile uğraşan firmalar, gemi ve yat inşa ve yan sanayi firmaları, su üstü ve su altı deniz sporları ile uğraşan firmalar.

 

2. Mersin Deniz Ticaret Odasına nasıl üye olabilirim? Üyelik için gerekli evraklar nelerdir?

Öncelikle Odamıza, web sitemiz (http://mimsanbt.com/denizticaret/uyeKayitEvraklari.aspx) adresinde belirtilen belgelerle başvurmanız gerekmektedir.

Odamıza yaptığınız üyelik başvurusu, bir sonraki Odamız Yönetim Kurulu Toplantısında başvuru belgelerinizle birlikte değerlendirilir.

Yönetim Kurulu Toplantısında üyelik başvurunuzun  kabul edilmesi halinde, Oda “Yıllık Aidat”ınızı yatırdıktan sonra üyeliğiniz resmileşir ve tarafınıza yazılı ve sözlü olarak bildirilir.