Mersin ili kıyılarında ‘Yat Turizminin’ ve ‘Deniz Sporları Merkezlerinin’ geliştirilmesi amacıyla ilin sahil bölgelerinde marina ve yanaşma iskele / rıhtımları ile yat bakım / çekek yerlerinin yapılmasına yönelik bir ön fizibilite çalışması gerçekleştirilecektir.