MERSİN LİMANI HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

Mersin Limanı

Mersin’in tarihi Neolitik Dönemlere dayanmaktadır (Tumulus Höyükleri kazı çalışmaları 10.000 yıllık bir tarihi kanıtlamaktadır.) MÖ 1200 yıllarında bölge, Hitit İmparatorluğu tarafından yönetilmekteydi. Hitit Krallığından sonra bölge sırasıyla, Que Krallığı, Asurlular ve Pers İmparatorluğu tarafından yönetilmiştir.

M.Ö. 334 yıllarında bölge, Büyük İskender’in yönetimi altına girmiştir. Roma İmparatorluğunun dağılmasından sonra bölge, Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yönetilmiştir.

Bölge ilk İslami hareketi 7. Yüzyılda Selçukluların yönetimi ile görüş ve bundan sonra sırasıyla bölgeyi diğer Türk toplulukları yönetmiş (Karamanoğulları, Ramazanoğulları), son olarak da Osmanlı İmparatorluğu bölgeyi 14. Yüzyıldan itibaren yönetmeye başlamıştır.

1.Dünya Savaşı’ndan sonra Mersin İngilizler tarafından işgal edilmiş ve daha sonra Fransızların kontrolü altına girmiştir. Son olarak Türk ordusu bölgenin kontrolünü 3 Ocak 1922 tarihinde yeniden eline almıştır.

Mersin’in 1836 yılında küçük bir balıkçı kasabası olarak kurulduğu tahmin edilmektedir. Süveyş Kanalı yapılırken gereken kereste ve Avrupa’nın tekstil sektöründe gereken pamuk (Medeniyetler Savaşında Avrupa’nın tedarikçisi konumundaydı), Mersin’in kurulmasında etkili kriterler olmuştur.

1872 yılında kurulan deniz feneri, 1886 yılında Mersin-Adana arasında kurulan demiryolu ve 1954-1964 yıllarında yapılan Mersin Limanı da Mersin’in kalkınmasında yapı taşlarını oluşturmuştur.

3.6 milyon dönüm büyüklüğünde ve Türkiye’nin en geniş limanı olan Mersin Limanı, Orta Doğu’da yer almaktadır. Mersin Limanı, Merkez Asya ve Ortadoğu’ya gönderilen  transit yüklerde ideal bir konuma sahiptir. Artan transit yüklerin yanı sıra, limanda dahili, ihraç ve ithal yüklerde de yoğun bir trafik bulunmaktadır. Mersin Limanı’nın yakınında kurulmuş olan Mersin Serbest Bölgesi ise, 1986 yılında kurulmuş ve Bölge, ilk aşamada 776 dönüm alan üzerinde kurulmuş olup süreç içerisinde yapılan ilaveler ile 836 dönüme genişletilmiştir.

1. MERSİN LİMANI ÇEVRESİ

Mersin Limanı aşağıda listelenen deniz alanını kapsamaktadır.

36 derece 27 dakika 30 saniye kuzey enlemi ve 34 derece 8 dakika 30 saniye doğu boylamı,

36 derece 32 dakika 30 saniye kuzey enlemi ve 35 derece 20 dakika 30 saniye doğu boylamı (Karataş Deniz Feneri dâhildir.)

2. DEMİRLEME

Gemiler, 24 saat süresince, aşağıda listeli olan Mersin Limanı demirleme bölgelerine pilotaj ve kılavuzluk ihtiyacı duymadan gelebilir, demirleyebilir ve kayıtlarını VHF 12. Kanaldan Mersin Pilotaj İstasyonu’na yaptırabilirler. Türk limanlarına gelen gemiler, limanlarda kalış sürelerince, düzgün, temiz ve standartlara uygun Türk Bayrağı çekmek zorundadırlar.

 

a) Demirleme Yerleri

 36 derece 42 dakika 00 saniye kuzey 34 derece 38 dakika 00 saniye doğu,

36 derece 42 dakika 00 saniye kuzey 34 derece 43 dakika 00 saniye doğu,

36 derece 46 dakika 00 saniye kuzey 34 derece 43 dakika 00 saniye doğu,

36 derece 46 dakika 00 saniye kuzey 34 derece 38 dakika 00 saniye doğu,

 

b) Akaryakıt ve Tehlikeli Madde Gemileri İçin Demirleme Yeri

 36 derece 42 dakika 00 saniye kuzey 34 derece 43 dakika 00 saniye doğu,

36 derece 42 dakika 00 saniye kuzey 34 derece 47 dakika 00 saniye doğu,

36 derece 46 dakika 00 saniye kuzey 34 derece 47 dakika 00 saniye doğu,

36 derece 46 dakika 00 saniye kuzey 34 derece 43 dakika 00 saniye doğu,

c) Karantina Demirleme Yeri

36 derece 42 dakika 00 saniye kuzey 34 derece 48 dakika 00 saniye doğu,

36 derece 42 dakika 00 saniye kuzey 34 derece 51 dakika 00 saniye doğu,

36 derece 45 dakika 00 saniye kuzey 34 derece 51 dakika 00 saniye doğu,

36 derece 45 dakika 00 saniye kuzey 34 derece 48 dakika 00 saniye doğu,

3. GEMİLERE YÖNELİK HİZMETLER

Tüm kılavuzluk, römorkaj ve su temini hizmetleri Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Sağlık ve Fener hizmetleri ise bölgemizdeki ilgili temsilci kuruluşlar tarafından verilmektedir.

4. YÜK ELLEÇLEME

Yükleme ve boşaltma hizmetleri ile ilgili tüm gerekli araç ve malzemeler, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

5. RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yeni Yıl Tatili                                                   : 1 Ocak

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı      : 23 Nisan

Gençlik ve Spor Bayramı                               : 19 Mayıs

Zafer Bayramı                                                    : 30 Ağustos

Cumhuriyet Bayramı                                       : 29 Ekim

Ramazan Bayramı                                             : Değişken (3.5 Gün)

Kurban Bayramı                                                 : Değişken (4.5 Gün) Ramazanın bitiminden 70 gün  sonra.

Gümrükler ve bankalar dâhil, kamu kurumları, Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde kapalıdır. Gümrük İdaresi, fazla mesai ücreti karşılığında saat 17:00’ dan sonra ve Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermektedir. Yükleme ve boşaltma hizmetleri, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi durumunda, Pazar günleri ve Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatillerinin ilk iki günü verilebilmektedir.

6. VARDİYALAR VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Birinci Vardiya  : 00:00-08:00 saatleri arasında, 04:00-04:30 arasındaki yemek arası dahil

İkinci Vardiya    : 08:00-17:00 saatleri arasında, 12:00-13:00 arasındaki yemek arası dahil

Üçüncü Vardiya: 17:00-24:00 saatleri arasında, 19:30-20:00 arasındaki yemek arası dahil,

Yanaşmış olan gemiler için, Cumartesi günleri ile ikinci ve üçüncü vardiyalar dâhil olmak üzere, her gün çalışılması mecburidir.

Bir sonraki günün çalışması için posta talepleri, her gün saat 14:30’a kadar yapılmak zorundadır.

7. İLETİŞİM

Türk Radyo Kanalı (Antalya Radyo) veya acentelere VHF kanal 16 dan ulaşılabilir. Mersin Limanı Deniz Operasyon Merkezine ise, VHF kanal 12 veya 16 kullanılarak ulaşılabilir.

8. ATÖLYELER

Ufak onarımlar için atölyeler bulunmaktadır. Ancak Mersin’de tersane bulunmamaktadır.(Mersin Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Onarım Destek Komutanlığınca havuz ve bazı onarım imkânları sağlanmaktadır.)

9. YAKIT

24 saat önceden talep edilmesi durumunda, karadan veya küçük tankerler ile denizden transit yakıt hizmeti verilmektedir.

10. KUMANYA TEMİNİ

Günlük ihtiyaçların karşılanabileceği gümrüklü mağazalar mevcuttur, alışverişler için herhangi bir sınırlama yoktur. Ücretler nakit olarak ödenir, alınan malzemelerin, gemi Türk Kara Suları’ndan ayrılana kadar gemi ambarında kilitli tutulması zorunludur.

11. TATLI SU

Su tedariği, rıhtımlarda veya gemi açıkta demirde iken de yapılabilmektedir.

12. LİMAN KAPASİTESİ VE HİZMETLERİ

a)            Mersin Limanındaki Rıhtımlar

RIHTIM NO DAĞILIM                     UZUNLUK DERİNLİK
1 YOLCU GEMİLERİ 150 m 10 m
2-3 GENEL KARGO-DÖKME YÜK-RORO-KONTEYNER 275 m 10 m
4 GENEL KARGO-DÖKME YÜK-RORO-KONTEYNER 150 m 10 m
5-6 GENEL KARGO-DÖKME YÜK-RORO-KONTEYNER 275 m 10 m
7 RORO 40 m 10 m
8 KONTEYNER 275 m 14 m
9-10 KONTEYNER 225 m 12 m
11 KONTEYNER 175 m 10 m
12-13 KONTEYNER 300 m 12 m
14 DÖKME YÜK-TMO rıhtımı 275 m 11 m
15 DÖKME YÜK-TMO rıhtımı 275 m 14,5 m
16 DÖKME YÜK-RORO 80 m 8,60 m
17-19 KONTEYNER 495 m 12 m
20-21 GENEL YÜK –DÖKME YÜK 255 m 12 m
22-23-24 SERBEST BÖLGE RIHTIMLARI
25-27 ATAŞ RAFINERİ RIHTIMLARI
28 PETROL RIHTIMLARI

NOTLAR:

–    Limanın yanında bulunan Mersin Serbest Bölge, 776,800 dönümlük bir alana ve bu alan içerisinde faaliyette bulunabilecek 565 metre karelik, 5m.-13m. lik derinliği olan rıhtıma sahiptir.

–    Ataş Rafineri rıhtımı, liman kanalında 14.0 m derinliğe sahiptir ve maksimum 250 m. LOA kapasitesi bulunmaktadır. Bu rıhtımda 26 adet hortum bağlantısı bulunmaktadır.

Maksimum LOA                                               : 250 meters

Maksimum Boşaltma/ Çıkartma             : 90,000 tones

Max. Yükleme (Dwt)                                         : 2.40 meters

Max. Yükleme Rıhtımı                                       : 12.00 meters

b)    Depolama Kapasitesi

Toplam Liman Alanı      : 110 Hektar

Depolama Alanı            : 720.000 dönüm

c)     Yıllık Elleçleme Kapasitesi

 

Konteyner                   : 1,687,000 TEU

Dökme Yük                 : 2,500,000 Ton

Genel Kargo                : 600,000 Ton

Dökme Sıvı Yük          : 300,000 Ton

Tekerlekli Kargo          : 30,000 Ton

d)    Römorkörler

Hafta sonları dâhil olmak üzere, 4 römorkör 24 saat hizmet vermektedir.

e)     Liman Özellikleri

Depolama Alanı                      : 720,000 metrekare

Kapalı Antrepo                        : 32,179 metrekare

Gümrüksüz Alan                     : 1,097,313 metrekare

Araç ve Kamyon Park Alanı     :  5,000 metrekare

Ekipman Park Alanı                :5,000 metrekare

CFS Alanı                               :136,000 metrekare

f)      Rıhtım Özellikleri

Uzunluk            : 3290,17 metre

Maksimum Derinlik        : 14 metre

g)    Elleçleme Ekipmanları

(1)   Konteyner Ekipmanları

EKİPMAN MARKA QTY
RIHTIM VİNCİ 2 LIEBHERR POSTPANAMAX3MŞM – KRIP 50 SVL40 TON 5
RTG 6 TRANSTAINERS AND 7 RTG 13
LADEN CNTR REACH İSTİFLEME KALMARMOBIL KONTEYNER FORKLIFT BELOTTILIEBHERR 1112
MT CNTR İSTİFLEME FANTUZZILIFT TRUCK LANSING HENLEY 131
SOĞUTMA ALANI 250

(2)   Genel Kargo Ekipmanları

 

EKİPMAN MARKA ADET ÖZELLİK KAPASİTE PERFORMANS
MOBIL VİNÇTEKERLEKLİ MANTSINEN 60 1  
PALETLİ MOBİL VİNÇ MANTSINEN 60 1   4-5 TON 5000-6000TON/DAY
PALETLİ MOBİL VİNÇ MANTSINEN 90 1 6-7 TON 5000-8000 TON/DAY
TEKERLEKLİ MOBİL VİNÇ LIEBHERR 60 1 4-5 TON 5000-6000TON/DAY
MOBİL VİNÇ LIEBHERR 500 2 KONTEYNER/PROJE KARGO
DÖKME YÜK 30 TON 9,000-1,000TON/DAY
PROJE KARGO 140 TON
MOBİL VİNÇ COLES 4
MOBİL VİNÇ NELEN 6 25 TON
NELEN 3 60 TON
SERBEST VİNÇ 1 60 TON
KIYI VİNCİ 4 ELEKTRİKLİ DEMİRYOLU 5 TON
9 3 TON
1 10 TON
2 35 TON
LOADER + FORK LIFT CATTERPILLAR 1
FORK LIFT 2 3.5 TON
ELEKTRİKLİ FORKLIFT 1 2 TON
FORK LIFT YALE 3 3 TON
RÖMORKOR 1
PNEUMATIC 5 1000-1200 TON GÜNLÜK

(3)   Diğer Ekipmanlar

–           25 Traktör Yük Vagonu

–           12 Dizel Forklift

–           4 Elektrikli Forklift

–           17 Elektrikli Vinç (STOTHERT PITT AND MŞM)

–           8 Mobil Vinç (6 Coles, 2 Nellen)

h)        Liman Çalışma Saatleri:

İdari  : 08:30- 18:00

Operasyon  : Üç vardiya nöbetleri ile günde 24 saat hizmet verilmektedir.

İlk Vardiya  : 00.00-08:00

İkinci Vardiya  : 08:00-16:00

Üçüncü Vardiya  : 16:00-00:0

 

Mersin Limanı hakkında detaylı bilgi almak için, resmi web sitesi olan http://www.mersinport.com.tr/index.html adresini ziyaret edebilirsiniz.