Mersin Lojistik Profesyonelleri Projesi
 
Finasmal Kaynağı:ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2008 YILLI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

Koordinatör: Mersin Deniz Ticaret Odası

Ortaklar:Mersin Deniz Ticaret Odasİştirakçiler: MTSO- EKAV, ATAKO Uluslararası Taş. Den. ve Tic. Ltd. Şti., Nokta Gemi Acenteliği Uluslar arası Taş. Ve Tic. Ltd. Şti. Agility Lojistik Taşımacılık Antrepo Depolama Hizmetleri Gıda ve Tekstil Mad. San. Tic. Ltd. Şti., Mersin Uluslar arası Liman İşletmeciliği Anonim Şti., Çağ ÜniversitesGenel Amaçlar: Rekabet edilebilirlikte küreselleşme sürecinin yaşandığı bir ortamda, ülkemizde ve bölgemizde hızla gelişen lojistik sektörü için lojistik yönetiminin temel bilgilerine sahip ve tekniklerine vakıf, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış nitelikli bireylerin yetiştirilmesi ve bu altyapı zenginliği ile iş gücü piyasasına kazandırılmalarıdır.

Hedef Kitle:     – Üniversite mezunu genç işsizler,
– Lojistik sektöründe çalışan bireyler.

Faaliyetleri: proje kapsamında Mersin ilinde yaşamakta olan  toplamda 35 kişi 4 ay süre ile temel lojistik eğitimi, mesleki İngilizce ve kişisel gelişim eğitimi almışlardır. Eğitim sonunda proje katılımcılarının sektöre yönelik beceri ve deneyim kazandırılması amacı ile Mersin Lojistik Profesyonelleri Projesi” kapsamında 1 ay süre ile iştirakçi ortak olarak yer alan “Mersin Lojistik Profesyonelleri” Proje Üyelerinin firmalarında stajlarını başarıyla tamamlamışlardır.

Hedef Gruplar: Projenin birinci hedef grubu Mersin ilinde yaşayan ve lojistik sektöründe kariyerini hedefleyen, üniversitelerin ön lisans ya da lisans programlarından mezun 19 – 26 yaş arası 25 genç işsiz olmuştur. Projenin ikinci hedef grubu ise Mersin ilinde hali hazırda hizmet vermekte olan lojistik firmalarında orta düzey yönetici olarak çalışmakta ve 35 yaşını geçmemiş olan 10 kişidir. Bu on kişinin her birisi farklı lojistik firmalarından seçilmiştir. Projeye katılması uygun görülen bireyler İngilizce seviye tespit sınavına girmişlerdir. Sınavda başarılı olan bireyler bu aşamanın ardından sözlü mülakata girmişlerdir. Sözlü mülakatta başarılı olan bireyler ile proje kapsamında lojistik sektörüne yönelik eğitilmesi planlanan 25 dezavantajlı gurup ile 10 hali hazırda lojistik sektöründe çalışmakta olan orta düzey yönetici belirlenmiştir.

Eğitimler:

1- Mesleki Lojistik Eğitimi;

Projede kurgulanan mesleki lojistik eğitimi özellikle iki amaca yönelik olarak düzenlenmiştir. Bir tarafta dezavantajlı olarak adlandırılan genç işsizlere başarılı bir meslek yolu hazırlamak için işgücünün(lojistik sektörünün) talep ettiği teorik ve pratik bilginin sağlanması, diğer yandan lojistik sektöründe hali hazırda çalışmakta olan bireylerin var olan mesleki niteliklerinin geliştirilmesini sağlanması olmuştur.

Bu amaç ile birlikte “Mersin Lojistik Profesyonelleri” projesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan mesleki lojistik eğitimi ile proje faydalanıcıları lojistik akışlarını organize etmek, işletme iş süreçlerini bütün olarak görebilmek ve geliştirmesi gibi, bugünün ve geleceğin rekabet ortamında başarının yakalanması için gerekli olan teorik, pratik bilgi ve donanıma sahip olmaları amaçlanmıştır.

Ayrıca mesleklerin çeşitlendiği ve mesleki uzmanlığın önem kazandığı günümüzde birçok sektör gibi lojistik sektörünün de gereksinimleri arasında mesleki alan uzmanlığının önemi artmaktadır. Buna paralel olarak her geçen gün mesleki uzmanlık eğitimleri de önem kazanmaktadır.

Bu bağlamda proje kapsamında gerçekleştirilen mesleki lojistik eğitimi ile proje faydalanıcıları(çalışan ve çalışmayan) lojistik sektörüne yönelik mesleki uzmanlıklarını arttırarak sektörde meydana gelebilecek problemlere karşı etkin bir biçimde yakalaşabilen ve sürekli çözüm üretebilen bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

2- Mesleki İngilizce Dil Eğitimi

Bölgede gerçekleştirilmiş olan “Mersin Lojistik Profesyonelleri” projesi ile sektör tarafından çalışanlarında veya sektörde çalışmayı hedefleyen bireylerde aranan mesleki dil bilgisinin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.

Mesleki İngilizce dil eğitiminde ağırlıklı olarak lojistik ile ilgili terimler kullanılmış ve böylelikle proje faydalanıcıları proje kapsamında gerçekleştirilecek olan mesleki İngilizce dil eğitimi ile sektöre yönelik var olan mesleki İngilizce dil bilgilerinin gelişimini sağlamaları amaçlanmıştır.

3-Kişisel Gelişim Eğitimi;

Katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, bir arada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak kişisel gelişim eğitimleri verilmiştir. Kişisel gelişim eğitimleri teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra, başta örnek olay (vak a) tartışması, rol oynama, işletme oyunu, çoklu ortam sunumları, grup ve proje çalışmaları, çalıştay ve benzeri değişik eğitim yöntem ve teknikleri yer almıştır.

Ayrıca proje faydalanıcılarının (sektörde çalışan ve sektörde çalışmayı hedefleyen bireyler) bakış açılarının geliştirilmesi firma içi verimliklerinin arttırılması amacı ile toplam kalite yönetimi başlıklarında eğitimlerde kişisel gelişim eğitimleri kapsamında düzenlenmiştir.

Katılım sürecinde İngilizce yazılı sınavında başarı gösteren adaylar mülakata alınmışlardır. Mülakatlar, proje ortaklarımızdan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Proje Müdürlüğü’nden Sn. Fevzi FİLİK, Projenin ev sahipliğini üstlenen Mersin Deniz Ticaret Odası Meslek Komiteleri Şefi ve aynı zamanda Mersin Lojistik Profesyonelleri Proje Koordinatörü Sn. İbrahim KİTAPÇI ve Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreter Yrd. Sn. Halil DELİBAŞ tarafından gerçekleşmiştir.

Eğitimler, 35 profesyonel adayımızın katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.