2017 yılı Ekim ayı içerisinde yapılacak Odamız organ seçimleriyle ilgili olarak TOBB seçim mevzuatı gereği; mahalli basında (Akdeniz Gazetesinde )  07 Eylül 2017 tarihinde yayımlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur:

 

“2017 yılı Ekim ayında yapılacak olan Odamız organ seçimlerinde, 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin, “Seçme Yeterlilikleri” başlıklı 5. Maddesi ile “Seçilme Yeterlilikleri” başlıklı 6. Maddesi gereğince, Organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek ve seçilebilmek için gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak şartı arandığından, üyelerimizin Odamızdaki vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıt var ise bunları düzeltmeleri zorunludur.

 

Üyelerimizin vergi mükellefiyetine ilişkin oda kayıtları, 08 Eylül 2017 Cuma günü saat 08.30’dan, 15 Eylül 2017 Cuma günü 17:30’a kadar (hafta içi mesai saatleri içerisinde) Mersin Deniz Ticaret Odası Hizmet Binasında incelemeye sunulacaktır. Vergi mükellefiyetlerine ilişkin hatalı kayıt tespit eden üyelerimiz ile mevcut listelerde vergi kaydı bulunmayan üyelerimizin, düzeltme yapılması için inceleme süresi içinde antetli kağıdına yazılmış ve yetkilisinin imzasını taşıyan bir dilekçe ile Odamıza müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

 

Ayrıca, seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için Odamıza şimdiye kadar hiç vergi numarası bildirmeyen üyelerimizin de öngörülen sürede Odamıza vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin ise vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Belirlenen süre içerisinde Odamızdaki mevcut kayıtlarını düzeltmeyen üyeler, Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaktır.

 

Tüm üyelerimize ilanen duyurulur.”