ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından Odamıza iletilen eleman ilanları aşağıda olduğu gibidir;

 

 1. Araştırma Gemileri için Güverte Enspektörü olarak görevlendirilecek eleman aranmaktadır.

İş Tanımı:ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne ait tüm araştırma gemilerinde Güverte Enspektörü olarak çalışacak kişinin görevleri şu şekilde olacaktır:

 • Tüm gemilerin durumlarını izlemek ve teknik meselelere cevap vermek,
 • Gemilerin sefere hazır halde tutulmasını sağlamak,
 • Gemilerin havuz ve sörvey öncesi denetlemelerini yapmak, sefer, tersane ve havuz tamirlerine nezaret etmek,
 • Büyük tamir ve bakımların planlanmasını yapmak, bu konuda Makine Enspektörü ile koordineli çalışmak,
 • Gemilerin Klas sertifikalarını ve sörveyleri planlamak/takip etmek, bu konuda Makine Enspektörü ile koordineli çalışmak,
 • Gemideki güverte çalışanlarını denetlemek, eksiklikleri raporlayıp yönetime sunmak,
 • Geminin can yeleği, yangın ekipmanları vb. iç teçhizatının kontrolünü yapmak, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
 • Güverte arızalarının bakım / onarım ile ilgili iş planlarını hazırlamak, bu konuda Makine Enspektörü ile koordineli çalışmak,
 • Gemilerde oluşan güverte aksamıyla ilgili bakım onarım işlerinin organizasyonu yapmak,
 • Arızaların büyüklüğüne göre atölye ve tersane organizasyonlarını yapmak,
 • Gemilerin sefer planlamalarını yapmak,
 • Görevleriyle ilgili raporlama işlemlerini yapmak,
 • Gemilerle ilgili yasal yükümlülüklerin planlamasını yapmak,
 • Gemileri düzenli ziyaret edip denetimler yapmak ve sonuçları raporlamak,
 • Gerektiğinde günlük ve daha uzun süreli seferlere katılmak,
 • Enstitü müdürlüğü tarafından tahsis edilen ve edilecek tüm diğer görevleri yapmak.

Güverte Enspektörü – Aranan özellikler

Yeterlilik Uzakyol Kaptanı yeterliliğine sahip olmak.
Tecrübesi Uzakyol Kaptanı yeterliliği ile gemilerde en az 3 yıl Kaptan olarak fiilen çalışmış olmak.

 

Not: Adaylar ilgili hizmetlerini Liman Başkanlıklarından alacakları hizmet dökümü ile ispat etmekle yükümlüdürler.

Yaş sınırı yok
Tercih konuları ·         45 yaşını doldurmamış olması,

·         İyi derecede İngilizce konuşabilmesi ve yazabilmesi,

·         Mersin ili sınırları içinde ikamet etmesi,

·         Deniz örf-adet ve gerekliliklerinin benimsemiş olması,

·         657 sayılı kanunun 4-B sözleşmesinde belirlenen şartlarına uyum,

·         Denizcilik Sektöründe İdari bir görev üstlenmiş olmak,

·         HSEQ (Health, Safety, nviroment & Quality) görevlerinden biri/birkaçını çalışmış olduğu firmalarda üstlenmiş olması ve belgeleyebilmesi,

·         CSO (Company Safety Officer) sertifikasına sahip olması,

·         DPA (Designated person Ashore) görevini daha evvel
üstlenmiş olması ve belgeleyebilmesi,

·         Planlı Bakım programı kullanabilmesi, planlı bakım programı veritabanı ve veri girişi hazırlayabilme tecrübesine sahip olması,

·         Açıkdeniz ve karada seyahat engeli olmaması,

·         ECDIS sertifikasına sahip olması,

·         GOC ehliyeti sahibi olması,

·         Liman yönetimi, kılavuzluk hizmetleri, acentalık hizmetleri alanlarından birinde tecrübeli olması,

·         Teknik, müstehlik malzeme ve kumanya satınalmada fiyat toplama, ön
değerlendirme çalışmalarında tecrübeli olması,

·         Personel gemi güvenlik, oryantasyon ve diğer gemi üstü eğitimleri
yapabilecek ve tercihen eğitimcinin eğitimi sertifikasına sahip olması.

Ücret Adayın tecrübesi ve Maliye Bakanlığının belirlediği aylık brüt sözleşme tavanıyla sınırlıdır.
Sertifikalar Görevinin gerektirdiği uygun ve geçerli STCW belgeleri.
Eğitim En az Fakültelerin Gemi Güverte ve/veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunu olacak şekilde Lisans diplomasına sahip olması.
Sağlık raporu T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne bağlı şubelerinden alınmış “Gemiadamı Sağlık Belgesi”ne (gemiadamı olur belgesi) sahip olmak.
Mülakat Dosyası uygun görülen adaylar 31/10/2017’de saat 09/00 dan sonra mülakata alınacaktır.
Müracaat Belgeleri –      Nüfus Cüzdanı fotokopisi

–      Liman Cüzdanı ilk sayfası fotokopisi

–      Liman Cüzdanı yeterlilik sayfası fotokopisi

–      Liman Cüzdanı STCW sertifikaları tarihlerini gösterir sayfa fotokopileri.

–      Gemiadamı Sağlık Cüzdanı.

–      Lisans Diploması fotokopisi.

–      3 yıllık hizmeti gösterir Liman Başkanlığından alınmış onaylı hizmet dökümü.

Uyarılar Evrakları eksik ya da, evrakları 20/10/2017  mesai bitimine kadar enstitüye ulaşmayan aday başvuruları kabul edilmeyecektir.

Mülakata katılmayan adaylar değerlendirme dışı tutulacaktır.

Göreve kabul edilen personelin ataması, Güvenlik Soruşturması Müspet olarak

sonuçlandığı takdirde yapılacaktır.

Müracaat adresi ODTÜ-Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Personel Birimi

P. K.  28, 33731 Erdemli-Mersin

Telf.: 324 521 24 06

Faks: 324 521 23 27

e-posta: admin@ims.metu.edu.tr

 

2.

Araştırma Gemileri için Makine Enspektörü olarak görevlendirilecek eleman aranmaktadır.

 

İş Tanımı:ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’ne ait tüm araştırma gemilerinde Makine Enspektörü olarak çalışacak kişinin görevleri şu şekilde olacaktır:

 • Tüm gemilerin durumlarını izlemek ve teknik meselelere cevap vermek,
 • Gemilerin sefere hazır halde tutulmasını sağlamak,
 • Sefer, tersane ve havuz tamirlerine nezaret etmek,
 • Büyük tamir ve bakımların planlanmasını yapmak, bu konuda Güverte Enspektörü ile koordineli çalışmak,
 • Gemilerin Klas sertifikalarını ve sörveyleri planlamak/takip etmek, bu konuda Güverte Enspektörü ile koordineli çalışmak,
 • Gemilerden gönderilen teknik raporları kontrol edip incelemek, gereğini yapmak ve dosyalamak,
 • Havuz ve tamirlerden sonra tam ve düzenli tamir/havuz raporu hazırlamak ve yönetime sunmak,
 • Gemideki makine çalışanlarını denetlemek, eksiklikleri raporlayıp yönetime sunmak,
 • Gemileri düzenli ziyaret edip denetimler yapmak ve sonuçları raporlamak,
 • Gerektiğinde günlük ve daha uzun süreli seferlere katılmak,
 • Enstitü müdürlüğü tarafından tahsis edilen ve edilecek tüm diğer görevleri yapmak,

Makine Enspekörü –Aranan özellikler

Yeterlilik Uzakyol Başmühendis / Uzakyol Başmakinist yeterliliğine sahip olmak.
Tecrübesi Uzakyol Başmühendis/Uzakyol Başmakinist yeterliliği ile gemilerde en az 5 yıl Başmühendis/ Uzakyol Başmakinist fiilen çalışmış olmak.

 

 

Not: Adaylar ilgili hizmetlerini Liman Başkanlıklarından alacakları hizmet dökümü ile ispat etmekle yükümlüdürler.

Yaş sınırı yok
Tercih konuları ·         45 yaşını doldurmamış olması,

·         İyi derecede İngilizce konuşabilmesi ve yazabilmesi,

·         Mersin ili sınırları içinde ikamet etmesi,

·         Tersane ya da denizcilik firmasında makine enspektörü/teknik müdür görevlerinde çalışmış olması,

·         Deniz örf-adet ve gerekliliklerinin benimsemiş olması,

·         657 sayılı kanunun 4-B sözleşmesinde belirlenen şartlarına uyum,

·         Elektrik ve Jeneratör Sistemlerinde deneyim sahibi olunması,

·         HSEQ (Health, Safety, nviroment & Quality) görevlerinden biri/birkaçını çalışmış olduğu firmalarda üstlenmiş olması ve belgeleyebilmesi,

·         CSO (Company Safety Officer) sertifikasına sahip olması,

·         DPA (Designated person Ashore) görevini daha evvel üstlenmiş olmak ve belgeleyebilmesi,

·         Planlı Bakım programı kullanabilen, planlı bakım programı veritabanı ve veri girişi hazırlayabilme tecrübesine sahip olmak,

·         Açıkdeniz ve karada seyahat engeli olmaması,

·         Tercihen, makine bakım, onarım, montaj konularında tecrübe sahibi olması ve belgeleyebilmesi,

·         Otomasyon ve elektrik ön-bilgisine sahip olması,

·         Personel gemi güvenlik, oryantasyon ve diğer gemi üstü eğitimleri
yapabilecek olması ve tercihen eğitimcinin eğitimi sertifikasına sahip olması,

·         STCW-2010, Manila düzenlemeleri ve üstü sınıfında sertifikalara (ERM, Yüksekvoltaj, tıbbi bakım ve hızlı cankurtarma botu kullanım sertifikaları) sahip olması.

 

Ücret Adayın tecrübesi ve Maliye Bakanlığının belirlediği aylık brüt sözleşme tavanıyla sınırlıdır.
Sertifikalar Görevinin gerektirdiği uygun Yeterliliğe ve geçerli tüm STCW belgelerine sahip olmak.
Eğitim En az Denizcilik Fakültelerinin 4 yıllık Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümü yada Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olacak şekilde lisans diplomasına sahip olmak.
Sağlık raporu T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne bağlı şubelerinden alınmış “Gemiadamı Sağlık Belgesi”ne (gemiadamı olur belgesi) sahip olmak.
Başvuru Belgeleri –      Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

–      Liman Cüzdanı ilk sayfası fotokopisi,

–      Liman Cüzdanı yeterlilik sayfası fotokopisi,

–      Liman Cüzdanı STCW sertifikaları tarihlerini gösterir sayfa fotokopileri,

–      Gemiadamı Sağlık Cüzdanı,

–      Lisans Diploması fotokopisi,

–      5 yıllık hizmeti gösterir Liman Başkanlığından alınmış onaylı hizmet dökümü.

Mülakat Dosyası uygun görülen adaylar 31/10/2017’de saat 09-00 dan sonra mülakata alınacaktır.
Uyarılar Evrakları eksik ya da evrakları 20/10/2017 mesai bitimine kadar Enstitüye ulaşmayan aday başvuruları kabul edilmeyecektir,

Mülakata katılmayan adaylar değerlendirme dışı tutulacaktır,

Göreve kabul edilen personelin ataması, Güvenlik Soruşturması Müspet olarak

sonuçlandığı takdirde yapılacaktır.

Müracaat adresi ODTÜ-Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Personel Birimi

P. K.  28, 33731 Erdemli-Mersin

Telf.: 324 521 24 06

Faks: 324 521 23 27

e-posta: admin@ims.metu.edu.tr