Türkçe Ingilizce

TİO Yönetmeliği Değerlendirildi

  • 13724177_xxl

    13724177_xxl

    Zoom

Mersin Deniz Ticaret Odası’nda (MDTO) düzenlenen toplantıda 2019 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olan ve sektörde endişe ile karşılanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yönetmeliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

6 Temmuz 2018 tarih ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni yönetmeliğe göre, bu alanda yetki belgesi alabilmek için en az 300 bin TL sermayeye sahip olmak ve 150 bin TL olan yetki belgesi ücretini ödemek gerekiyor. Taşıyıcı belge sorumluluk sigortası zorunluluğu da getiren söz konusu yönetmeliğe göre ceza miktarları da artıyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MDTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jozef Atat toplantının; 1 Ocak 2019 tarihinde devreye alınacak olan TİO Yönetmeliği ile belirlenen yetki belgesi ücreti, sigorta, mesleki yeterlilik, eğitim ve asgari sermaye şartları ile cezai yaptırımlar hakkında üyelerin görüşlerini almak üzere düzenlendiğini söyledi.

MDTO Genel Sekreteri Korer Özbenli söz konusu yönetmelik hakkında kapsamlı açıklamalar yaptı.  Geçici Madde 1’de yer alan R1 ve R2 yetki belgelerinin geçerliliği konusunda bilgiler aktaran Özbenli bu maddeye göre;

  • Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen R1 ve R2 yetki belgelerinin, belge üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini koruyacağını,
  • Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçerlilik süresi dolan R1 ve R2 yetki belgelerinin Yönetmelikle ile düzenlenen taşıma işleri organizatörü yetki belgesi ile değiştirileceğini,
  • Değiştirilen yetki belgesi ücretinin, bu yönetmelikle belirlenen yetki belgesi ücreti üzerinden hesaplanan yenileme ücretine tabi olacağını,
  • Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçerlilik süresi devam eden R1 ve R2 yetki belgesi sahiplerinin hak, görev, sorumluluk ve faaliyet alanlarının, belge geçerlilik süresi boyunca Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine tabi olacağını bildirdi.

Toplantıda ayrıca halihazırda R2 yetki belgesine sahip olanların TİO yetki belgesi alabileceği, yetki belgesi olmadan çalışanlara 15.000 TL idari para cezası uygulanacağı, ihlalin tekrarı durumunda, o yıl belirlenen yetki belgesi ücretinin %10’una tekabül edecek miktarda idari para cezası uygulanacağı ve yetki belgesinin 6 ay boyunca askıya alınacağı bilgisi verildi.

Toplantıda söz alan ve ocak ayında UDHB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından bu yönetmelikle ilgili olarak düzenlenen toplantıya katıldığını belirten MDTO Genel Sekreter Yardımcısı Mesut Öztürk ise, söz konusu yönetmeliğin taşıma işi yapanları kayıt altına alabilmek amacıyla çıkarıldığını söyledi. Öztürk katıldığı toplantıda özellikle belgesiz olarak çalışanlara ne gibi cezai yaptırımlar uygulanacağı ve denetim mekanizmasının nasıl işleyeceği konularının tartışıldığını açıkladı.

Yönetmeliğe ilişkin görüşlerini aktaran MDTO üyeleri, yetki belgesi sahibi olmanın tek ayırt edici özelliğinin 150.000 TL olan belge ücreti olduğunu, bu ücreti ödeyen herkesin yetki belgesi sahibi olması ve taşıma işi organizatörü olarak çalışabilmesini doğru bulmadıklarını belirtti.

Taşıma işi organizatörü olmadığı halde bu işi yapan birçok kara nakliyesi ve gümrük firması bulunduğu bilgisinin verildiği toplantıda, yetki belgesini alanlarla almayanların nasıl ayırt edileceği ve Bakanlık tarafından diğer firmaların bu işi yapmasının nasıl engelleneceği sorgulandı. Yönetmeliğin bu konuda yeterince aydınlatıcı olmadığı ve eksikliklerinin bulunduğu ifade edildi.

Gemi acentelerinin ihracatçı firmalara direkt navlun fiyatı verdikleri, yetki belgesi ücretini ödeyenlerin masraflarının önemli ölçüde artacağı ve belge ücretini ödeyenlerin navlun fiyatlarını yükseltmek durumunda kalacağı ve bu durumun taşıma işleri organizatörlerini fiyat konusunda belge ücretini ödemeyen gemi acentelerine karşı dezavantajlı duruma düşüreceği görüşlerinin dile getirildiği toplantıda ayrıca yönetmelikle getirilen asgari sermaye şartı (300.000TL) ve taşıyıcı sigorta bedelleri ile birlikte yetki belgesi ücreti olarak alınan 150.000 TL’nin yüksek olduğu vurgulandı. Bu ücretin indirilmesi ya da ücretin taksitlendirilerek ödenmesi yönündeki önerilerin ilgili makamlara iletilmesi istendi.

 

 

Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x
Kapat Basın Açıklama MDTO

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde maruz kaldığı hain darbe girişimine karşı birlikte karşı koymuş, devletin ve milletin varlık mücadelesinin içinde yer almış, Türkiye’nin üreticileri, esnafı, çiftçileri, müteşebbisleri ve çalışanlarının temsilcisi olan, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, T.KAMU-SEN, TISK, TOBB, TÜRK-İŞ, TESK ve TZOB’a bağlı kurumların yöneticileri Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Mersin’de Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) düzenlenen basın toplantısına Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Talat Dinçer, Mersin Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Sarı, Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, Memur Sen Mersin İl Başkanı Abdulla Çelik, Kamu Sen Mersin İl Başkanı Nihat Aşçı ile TİSK Mersin İl Temsilcisi Alpaslan Yakar katıldı.