Sirküler: 042/15                                                                                                        03.02.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin 02/02/2015 tarih ve 291 sayılı yazısı. 

 

İlgi yazıda, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen insani amaçlı gıda yardımı yüklerinin hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için konu gemilerin rıhtım yanaşma sıralarında; limanının operasyon imkanları, rıhtım ve tarife şartları çerçevesinde öncelik sağlanmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Bu uygulamanın, 02 Şubat 2015 Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceği bildirilen ilgi yazı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

  

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Ek: İlgi Yazı