Sirküler No:049/17                                                                                                                                                                                                31.01.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 20.01.2017 tarih ve 5454 sayılı yazısı.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazı ile; Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında kurulan Gemiadamları Disiplin Komisyonunun işleyişi ile gemiadamlarına ve denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, deniz eğitimci ve profesyonel sualtıadamlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen “Gemiadamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge”nin yürürlüğe girdiği belirtilerek, söz konusu Yönergeye www.didgm.gov.tr adresinde bulunan Duyurular/Mevzuat bölümünden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter