Sirküler: 10/18                                                                                                                                               05.01.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

UN Ro-Ro’nun 04.01.2018 tarih ve TİC/201801/001 sayılı, “Güncellenen 2018 Yılı Tarifeleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı