Sirküler: 100/19                                                                                                                                    06.03.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı”, 5 Mart 2019 tarih ve 30705 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Gemi adamları iaşe bedelinin yeniden tespitine dair söz konusu karar gereği, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu esas alınarak, bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 30,00 TL (OtuzTürkLirası) olarak tespitine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı