Sirküler: 101/18                                                                                                                                     18.04.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 13.04.2018 tarih ve 6080 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; 31 ana başlıkta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların değerlendirileceği 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin 6-9 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirileceği,katılım için http://www.tioshconference.gov.tr adresinde yer alan online kayıt formundan kayıt yapılabileceği bildirilmektedir.

Bahse konu Kongreye ait ilan metni ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Kongre İlan Metni