Sirküler: 101/19                                                                                                                                       06.03.2019

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi Hk.

İlgi   : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 04.03.2019 tarih ve 2306 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; ithalat denetimlerinin etkinliği ve ülkemizde ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmalar için “İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi” programının oluşturulduğu, söz konusu program ile yurtdışındaki yabancı firmalara tekil bir numara verileceği ve uygulamanın başlatılacağı 25.03.2019 tarihinden itibaren İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi (İİKS) numarası yazılmadan ithalat beyannamesinin tescil edilemeyeceği, bu nedenle 25.03.2019 tarihine kadar yabancı firmaların İİKS numarası alması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter