Sirküler: 102/19                                                                                                                                  06.03.2019

 

SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Belarus Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Kapsamında Görüşlerin İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 04.03.2019 tarih ve 2308 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi öngörülen Türkiye-Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin Odamız görüşlerinin iletilmesi istenilmektedir.

Türkiye- Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 9.Dönem Toplantısı sonunda imzalanmış belgenin bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda mevcut olup, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilecek Odamız görüşlerine referans oluşturmak üzere, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, 08 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı