Sirküler: 108/18                                                                                                                                                  26.04.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 12.04.2018 tarih ve E.30303 sayılı, “Denizcilik Sektöründe Kurumsal SOME’lerin Kurulması Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge”yi konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı