Sirküler: 109/18                                                                                                                                                          27.4.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu   : Balıkçı Gemisi Gemiadamı Sınavları Hk.

İlgi      : (a) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 20.04.2018 tarih ve 25032954-175.01-E.1138 sayılı yazısı.

(b) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 25.04.2018 tarih ve E.1138 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazı ile; Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinin 27. Maddesi, Telsiz Operatör Yetkileri ve Sınav Yönetmeliği 27. maddesi ve ilgi (a) Talimat ile Rize, Trabzon, Giresun, Samsun, Sinop, Zonguldak, Şile, Kocaeli, Gemlik, Bandırma, Tekirdağ, Marmaraadası, İstanbul, Çanakkale, Gökçeada, Güllük, Fethiye, İzmir, Antalya, Anamur, Mersin, Karataş ve İskenderun Liman Başkanlıklarında balıkçı gemisinde çalışan gemiadamları için Balıkçı Gemisi Kaptanı ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı sınavları ile birlikte Kısa Mesafe Telsiz Operatörü (KMT) sınavlarının yapılacağı, Yönetmeliklerde belirtilen gerekli şartları yerine getiren sadece balıkçı gemilerinde çalışan ve gerekli deniz hizmet çizelgesini Liman Başkanlıklarına onaylatan gemiadamlarının sınava başvuru yapabilecekleri belirtilerek, Mersin Liman Başkanlığında 11 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan sınava müracaatların 04 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar kabul edileceği bildirilmektedir.

Bahse konu sınavlara ilişkin Mersin Liman Başkanlığının Duyurusu ile sınavlara başvuru için kullanılacak dilekçe örneğinin birer örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek.1 Duyuru Metni

Ek.2 Dilekçe Örneği