Sirküler: 109/14                                                                                                           10.04.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,    

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce, 07.04.2014 tarihinde 2014/13 sayılı ve “Özet Beyan Uygulaması” konulu Genelge yayınlanmıştır.

 

Söz konusu genelge ile, 24.01.2012 tarih ve 2012/2 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesinin “(ç) Cezai İşlem” başlıklı bölümünün üçüncü fıkrası , “Dökme gelen eşyada, Gümrük Kanunu’nun 237 nci maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranlar dahilinde ortaya çıkan eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz. Özet beyan eksikliği veya fazlalığının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranları aşması halinde, özet beyan takibatı ve varsa cezai işlem, eksiklik veya fazlalığın Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranları aşan kısmı için uygulanır. Takibata konu olmayan miktar için herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.” olarak değiştirilmiştir.

 

Aynı bölümün dördüncü fıkrasında yer alan “eksikliğin tamamı üzerinden” ifadesi söz konusu fıkradan çıkarılmıştır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Ek-1 07.01.2014 tarih ve 2014/13 sayılı Genelge

Ek-2. 24.01.2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Genelge