Sirküler: 110/18                                                                                                                                            27.4.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : ABD’nin Tek Taraflı Uygulamaları Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 03.04.2018 tarih ve E.26566 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; Dışişleri Bakanlığının 23 Mart 2018 tarih ve 13635103 sayılı yazısında ABD tarafından tek taraflı olarak yayımlanan 19 Nisan 2016 tarih ve 13726 sayılı Başkanlık Kararnamesinden atıfla ABD Hazine Bakanlığının 26 Şubat 2018 tarihinde Libya, Malta ve İtalya arasında silah ve akaryakıt kaçakçılığıyla karşılaştıkları suçlamasıyla isimleri ilgi yazının ekinde sunulan kişi, kuruluş ve gemilere yaptırım uygulanacağının açıklandığı, alınan karar uyarınca Libya’nın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden faaliyetlerde bulunan tüm kişi ve kuruluşların ABD’deki mal varlıklarının bloke edileceği ve ABD vatandaşlarının listede yer alan kişilerle herhangi bir ticari ilişkide bulunmasının yasaklandığının ifade edildiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgilenen üyelerimiz yaptırım uygulanan kişi, kuruluş ve gemilerin listesini Odamızdan temin edebilirler.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter