Sirküler: 110/14                                                                                                           10.04.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,      

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce, 02.04.2014 tarihinde 2014/12 sayılı ve “ÖTV” konulu Genelge yayınlanmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 16/4 üncü maddesinde,Kanuna ekli(I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek ÖTV’ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda gerekli düzenlemeler 18/03/2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri nolu ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 30 seri nolu tebliğ ile yapılmıştır.

 

Söz konusu Genelge ile, mezkur Tebliğ çerçevesinde aşağıda sayılan konulara ilişkin yapılması gereken işlemler belirtilmiştir.

 

1-      Teminatın Türü ve Tutarı,

2-      Teminat Alınması,

3-      ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetveline ilişkin Alınan Teminat Bilgisinin Elektronik Ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılması

4-      ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetveline ilişkin Alınan Teminatların Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması,

5-      Teminat Çözümü İşlemleri,

6-      Teminat Aranmayacak Haller,

7-      Diğer hususlar

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: 2014/12 sayılı ve “ÖTV” konulu Genelge