Sirküler: 111/18                                                                                                                                      27.04.2018

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünün 16 Nisan 2018 tarihli e-postası.

İlgi yazı ile Odamıza gönderilen, İstihdam Seferberliği kapsamında 2018 yılında uygulanacak istihdam teşvikleri ile ilgili tanıtım görsellerinin birer örneği  ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: 7 Adet Tanıtım Görseli