Sirküler: 112/14                                                                                                           11.04.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,    

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce, 02.04.2014 tarihinde 2014/11 sayılı ve “İstisnai Kıymette Damga Vergisi” konulu Genelge yayınlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile, Gümrük Yönetmeliği’nin 53 üncü maddesine istinaden serbest dolaşıma giriş beyannameleri ekinde yer alan sözleşme fotokopisi veya onaylı suretine ilişkin vergi dairelerine bildirimde bulunulup bulunulmayacağı ve bu tür belgelerden damga vergisi alınıp alınamayacağı hususunda yaşanan tereddütlere açıklık getirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: 2014/11 sayılı ve İstisnai Kıymette Damga Vergisi Genelgesi